Dziesmas “Pār kalniņu Metens brauca” vārdi, melodija un kustības15.03.2021

Pār kalniņu Metens brauca paņudīs, paņudīs.

Saules groži rociņā(i) paņudīs, paņudīs.

 

Vizu, vizu, Metenīti! paņudīs, paņudīs.

No kalniņa lejiņā (i) paņudīs, paņudīs.

 

Meteņam(i) pieci dēli paņudīs, paņudīs.

Visi pieci arājiņi panudīs, paņudīs.

 

Meteņam(i) piecas meitas paņudīs, paņudīs.

Visas piecas malējiņas paņudīs, paņudīs.

 

Metens sola saltas dienas paņudīs, paņudīs.

Sola visus sasaldēt(i) paņudīs, paņudīs.

 

Krausim malku vezumā (i) paņudīs, paņudīs.

Vedīsim (i) Meteņam(i) paņudīs, paņudīs.

 

Lai sakūra lielo guni paņudīs, paņudīs.

Lai sasila pasaulīte paņudīs, paņudīs.