Dziesma “Dziesmiņa par Lapu Krišu” vārdi un kustības28.10.2020

Ar kārtiņu pār pleciem iet Lapu Krišs.

Un lapas krīt un lapas krīt. Un lapas krīt un lapas krīt.

 

Par kļavas lapu – dukāts

Par bērza – dalderis

Par liepas lapu – vērdiņš

Par apses – grasītis.

 

Ne mugurā ko uzvilkt, ne kājās aut.

Kaut vēji pūš, kaut vēji pūš, un pūš, un pūš.

 

Par kļavas lapu – dukāts

Par bērza – dalderis

Par liepas lapu – vērdiņš

Par apses – grasītis.

 

Kas pliks tas paliks i pliks un paliks vēl

Šī dziesmiņa, šī dziesmiņa ko dziedam mēs… mēs… mēs… .

 

Par kļavas lapu – dukāts

Par bērza – dalderis

Par liepas lapu – vērdiņš

Par apses – grasītis.