ALTUM grants projektam “PII “Sirdsapziņas skola” kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošana28.06.2020

Priecājamies informēt, ka PII “Sirdsapziņas skola” ir noslēgusi līgumu ar ALTUM par granta saņemšanu Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” projekta “PII “Sirdsapziņas skola” kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošana” īstenošanai.

Projekta mērķis: Attīstīt PII “Sirdsapziņas skola” kvalitātes pārvaldības sistēmu, lai minimizētu risku – kvalitātes samazināšanos pedagoģiskā personāla maiņas gadījumā, nodrošinot pedagoģiskā personāla iekšēju apmācību un daudzpusīgu bērnu attīstību, kā arī daloties ar zināšanām un pieredzi ar citu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un vecākiem, kuri nodrošina mājmācību saviem bērniem.

Projekta laikā tiks izstrādāts metodiskais materiāls, izglītības programmas pedagogu un vecāku izglītošanai, attīstīts ar jaunām funkcionālām iespējām IT risinājums “Attīstības pase” un iegādāts inventārs PII “Sirdsapziņas skola” audzēkņu kompetenču kvalitātes paaugstināšanai un veselības nodrošināšanai.

Projekta ilgums: 15 mēneši

Projekta kopsumma: EUR 29 773,55