Praktiskā dzīve “Apgūstam friziera profesiju”24.04.2020

Nodarbības laikā bērni apgūst izpratni par friziera profesiju un attīstīta komunikācijas prasmes ar klientu, izprotot klienta vajadzības.