Loģiskā domāšana “Katram savs uzdevums”17.04.2020

Bērni paši izvēlas loģiskās domāšanas materiālu ar ko darboties.