Kāpēc šobrīd ir kritiski svarīgi atgriezties pie Cilvēciskām Vērtībām? – pirmais turpinājums20.02.2019

Raksta sākums

Kas ir cilvēciskā vērtība Tikumība?

To, ka cilvēkam ir jādzīvo tikumīgi, mēs esam dzirdējuši jau no bērnības, bet par to, ko nozīmē dzīvot tikumīgi, katram no mums ir cita izpratne. Katrā valstī ir sava kultūra un līdz ar to atšķirīgi tikumi. Piemēram, Arābu Emirātos vīrietim var būt vairākas sievas, ja viņš var tās materiāli uzturēt. Vai vīrietis dzīvo tikumīgi, ja viņš vienu nakti guļ ar vienu sievu, otru nakti ar otru sievu? Saskaņā ar šīs valsts tradīcijām, vīrietis dzīvo tikumīgi, bet saskaņā ar citu valstu tradīcijām, viņš nedzīvo tikumīgi. Tā kā vīrietim sirdsapziņa ir tīra attiecībā pret visām sievām, tad no tā izriet, ka vīrietis pret sievām ir Patiess un viņa rīcība ir Tikumīga. Tomēr ir jāņem vērā, ka rīcība ir tikumīga tikai tad, ja tā nevienam nenodara sāpes. Es neesmu pārliecināta, ka visas vīrieša sievas ir apmierinātas ar sev iedalīto lomu, ka viņām nav pārdzīvojumu brīdī, kad vīrs mīlējas ar citu sievu. Tāpēc es domāju, ka arī Arābu Emirātu vīrieša rīcība nav tikumīga, ka viņš savā mīlestībā pret sievām nav patiess. Ja viņa mīlestība pret pirmo sievu būtu patiesa, viņš neprecētos vēlreiz un vēlreiz ar citām sievietēm. Tieši tāpēc, ka viņš savā mīlestībā pret sievu nav patiess, viņam ir vēlēšanās apprecēties ar citām sievām.

Sai Baba cilvēcisko vērtību Tikumību skaidro: „Kad Patiesība pārvēršas darbībās, tā kļūst par Tikumību. Tikumība balstās uz Patiesību. Bez Patiesības nav Tikumības. Tikumība ir saskaņā ar Patiesību veiktie darbi. Patiesa Tikumība ir Patiesība darbībā. Tā ir vienota visiem cilvēkiem. Tikumība aizstāv Savu aizstāvi. Ja cilvēks ievēro Tikumību, tā viņu aizstāv. Tā ir Dieva aizsardzība, tā ir Augstākā „Es” aizsardzība.”

Lai dzīvotu mierā, cilvēkam vienmēr jāievēro patiesība un taisnīgums. Sākumā jums var rasties problēmas, bet uzskatiet tās par lielu soli uz priekšu un turpiniet patiesības ceļu. Garīgā skaidrība, pacietība un neatlaidība cilvēkam ir ļoti būtiska. Viņš kļūst par pacientu, ja zaudē pacietību. Ikvienam cilvēkam jājautā sev, vai viņam piemīt šie tikumi. Nepietiek ar to, ka jūs pats sevi pasludināt par tikumīgu, ir svarīgi, lai to teiktu arī citi.”

Kas ir cilvēciskā vērtība Miers?

Lielākā daļa no mums sapņo par mierīgu dzīvi, kas rit bez lieliem pārdzīvojumiem. Taču ir cilvēki, kas mierīgu dzīvi uzskata par garlaicīgu un, dzenoties pēc adrenalīna, dažkārt pieļauj kļūdas. Mani vērojumi rāda, ka tie cilvēki, kuri nav patiesi un nedzīvo tikumīgu dzīvi, ir nemierīgi kā dzīvsudrabs, kaut arī daļa no viņiem ir veiksmīgi savā amatā un visai turīgi. Arī šie cilvēki sapņo par mierīgu dzīvi, bet viņi nezina, kā to iegūt un uzskata, ka nevar būt mierīga dzīve, ja cilvēks grib gūt panākumus. Savā ziņā viņiem ir taisnība, jo tādas bagātības, kādas viņiem ir pašlaik, protams, nevar iegūt un nosargāt, dzīvojot mierīgu dzīvi. Tāpēc katram cilvēkam ir izvēle – dzīvot mierīgu vai nemierīgu dzīvi. Tie cilvēki, kuri izvēlas dzīvot nemierīgu dzīvi, nekad nebūs laimīgi, jo viņu dzīvi vajās pastāvīgas ciešanas – problēmas partnerattiecībās, problēmas ar veselību u.c. Iemesls tam ir pavisam vienkāršs – cilvēcisko vērtību neievērošana.

Sai Baba par cilvēcisko vērtību Miers saka: „Miers ir Patiesības un Tikumības atspulgs. Tas, kurš pieturas pie Tikumības, var izjust visu iekšējā Miera pilnību. Miers ir atkarīgs no cilvēka attieksmes pret Esamību. Pieķeršanās lietām, kas sagādā apmierinājumu, ir galvenais iemesls Miera zaudēšanai. Cilvēks, kuram prāts nav mierīgs, pastāvīgi sastopas ar grūtībām. Tiklīdz cilvēks iegūs Mieru, viņš varēs dzīvot laimīgi, viņam nebūs problēmu! Lai dzīvotu mierīgu dzīvi, vienmēr ir jāpieturas pie Patiesības un Tikumības.

Neļaujiet vaļu pārmērīgām vēlmēm. Jo mazāk bagāžas, jo patīkamāks ceļojums. Vēlmes ir jūsu mūža ceļojuma bagāža. Jums būs mierīgs prāts vienīgi tad, ja jūs samazināsiet savas vēlmes. Es esmu vislabākais piemērs šajā ziņā. Man nav nekādu vēlmju, man nekā nevajag. Kā jūs zināt, mums ir ļoti liela slimnīca. Puttaparti ir daudzas izglītības iestādes. Tās darbojas labi, jo ir radītas ar mīlestību un domātas cēliem mērķiem. Mana vienīgā vēlme ir, lai visi ļaudis dzīvotu kā ideāli cilvēki. Nepietiek ar to, ka daži ir laimīgi, bet citi nē. Visiem jābūt laimīgiem. Tas ir iespējams vienīgi tad, ja praktizē cilvēciskās vērtības”.

Tomēr dzīvē ir tādas situācijas, kad cilvēks it kā rīkojies saskaņā ar cilvēciskajām vērtībām, bet tomēr prāts ir nemierīgs.

Patiess gadījums

Man palīdzību lūdza sieviete, kura bija pārtraukusi attiecības ar savu draugu, jo viņš bija precējies. Sieviete pārtrauca attiecības, jo saprata, ka rīkojas nepareizi, taču ļoti cieta un nespēja rast mieru. Kāpēc?

Sai Baba atbild: „Tik ilgi, kamēr cilvēkam ir vēlmes, viņš nekad nevar sasniegt mieru, lai gan izpilda svētus rituālus. Prāts ir pamats vēlmēm. Cilvēkam jāiegūst spēja kontrolēt prātu, lai sasniegtu mieru. Kad prāts ir kontrolēts, tas aprimst. Bezdomu stāvoklis ir patiess miers. Jūsu vēlmes jūs noved pie Augstākās Tiesas. Kad nebūs ne vēlmju, ne strīdu, tad nebūs arī Augstākās Tiesas. Jūs pastāvīgi būsiet visaugstākā miera stāvoklī.”

Sieviete nevarēja iegūt mieru, jo patiesībā viņā bija vēlme būt kopā ar draugu. Viņa nebija atbrīvojusi šo vēlmi, tāpēc arī jutās nemierīga, jo gaidīja, ka draugs viņu meklēs un teiks vārdus: „Es tevi mīlu, bez tevis nevaru dzīvot.” Paskaidroju sievietei, ka uz cita nelaimes savu laimi neuzcelt. Ja jau reiz draugs krāpj sievu, tad krāps arī viņu, lai nesapņo, ka viņa būs izņēmums, jo draugam ir svešas cilvēciskās vērtības. Sieviete nomierinājās jau manā kabinetā, jo atbrīvoja savu vēlmi sagaidīt no drauga mīlestības apliecinājumus, un sāka kontrolēt savu prātu.

Lai atbrīvotos no vēlmēm, Sai Baba iesaka: „Jums jāattīsta nepieķeršanās, lai iegūtu varu pār vēlmēm. Pieķeršanās noved pie saistības un nemiera. Vienīgi dabiskās vērtības spēj savaldīt vēlmes. Iekšējā balss virza uz nepieķeršanos. Jums jāizpēta atšķirība starp pieķeršanos un nepieķeršanos. Lai iegūtu nepieķeršanos, jums jātiek vaļā no pasaulīgām saistībām. Jūs pieķeraties, ja jūsu prāts ir pievērsts pasaulei. Ja tas ir vērsts uz Dievu, jūs sasniedzat atbrīvošanos. Atbrīvošanās ir visaugstākais miera stāvoklis. Tas ir sasniedzams tīras sirds valstībā, tas ir pastāvīgs, svēts un pilnīgi nesavtīgs. Lai baudītu visaugstāko mieru, jums jāsasniedz visaugstākais stāvoklis. Jūs nonāksiet visaugstākajā stāvoklī, kad apvienosiet skaidrību un Dievišķību.

Patiesas dievbijības pierādījums ir prāta miers, kuru garīgā attīstības ceļa gājējs  ir spējis sasniegt; miers, kas ļauj viņam nesatraukties par zaudējumiem un apsmieklu; miers, kas nesatrauc viņa prātu ar dusmām, naidu, greizsirdību, iedomību un zemām kaislībām; miers, kas ļauj viņam justies mierīgam, bezrūpīgam un nepieķerties, lai kādi būtu apstākļi un cilvēku daba. Zini, ka tu esi šī miera iemiesojums. Tas, kuram ir apņemšanās, spēja atšķirt, nelokāmība un entuziasms, lai sasniegtu mērķi, to arī sasniegs.” (turpinājums sekos) 

Autore: Elvita Rudzāte

Avots: https://domatajs.lv/kapec-sobrid-ir-kritiski-svarigi-atgriezties-pie-cilveciskam-vertibam-pirmais-turpinajums/