Izglītības programma ““Apzinātība sociālā darba praksē”

Programmas mērķis: Attīstīt sociālo darbinieku garīguma jeb dzīves gudrības kompetenci.

Programmas uzdevumi: Attīstīt sociālo darbinieku kompetenci dzīves izpratnē– kļūt laimīgākam cilvēkam savā sirdī, lai spētu palīdzēt sev un klientiem.

Mērķauditorija: sociālie darbinieki un sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Apjoms:

1.modulis: Sociālais darbinieks 21.gs. – 8 akad.stundas

2.modulis: Kā neizdegt sociālajā jomā strādājot – 8 akad.stundas

3.modulis: Stresu un emociju atpazīšana sociālajā darbā – 8 akad.stundas

4.modulis: Gadījumu vadīšana sociālajā darbā – 8 akad.stundas

5.modulis: Pieejas sevis izzināšanā sociālajā darbā – 8 akad.stundas

Kopā: 40 akad. stundas

Programmas saturs:

1.modulis: Sociālais darbinieks 21.gs.

 • Kas ir sociālais darbs 21.gs.kontekstā.
 • Sociālais darbs un sevis izzināšana – kas kopīgs, kas atšķirīgs?
 • Kādas prasmes, metodes un mācības izmantot sevis izzināšanā un sociālā darba ikdienā?
 • Kā atrast jaunas formas un pieejas sociālajā darbā “ārpus robežām”?
 • Palīdzošās profesijas mērķi, uzdevumi un mācības.
 • Kā runāt un strādāt savu darbu ar mīlestību?
 • Apzinātība sociālajā darba praksē.

2.modulis: Kā neizdegt sociālajā jomā strādājot.

 • Kas satrauc mūsdienu sociālos darbiniekus – kā to izprast, atpazīt un nosaukt vārdā?
 • Kāda ir klienta un sociālā darbinieka mijiedarbība – kā to ieraudzīt un mācīties?
 • Kurš ir Skolotājs un kurš Skolnieks sociālajā darbā – klients vai sociālais darbinieks?
 • Kas ir vēlmes un rezultāts strādājot sociālo darbu?
 • Kas ir manis izvēlētais darbs – vai tas ir mans dzīves piepildījums un sirds aicinājums?
 • Kā atpazīt savas emocijas un tikt ar tām galā?
 • Kur rast prieku un idejas strādājot sociālo darbu?
 • Dažādu cilvēku pieņemšana.
 • Dzīves grūtību izpratne un ciešanu pārvarēšana.
 • Kā runāt un strādāt savu darbu ar mīlestību?
 • Apzinātība sociālajā darba praksē.

3.modulis: Stresu un emociju atpazīšana sociālajā darbā.

 • Kas ir stresi? Kā tie rodas sociālajā darbā?
 • Kā izprast emociju gammu strādājot ar klientu vai vadot gadījumu?
 • Praktiski piemēri stresu un emociju mazināšanai, lai spētu “nepārnest” darbu uz mājām.
 • Aprunāšanas, izsmiešanas, nosodīšanas, kritizēšanas, pazemošanas sekas – kā tās izprast, pieņemt un no tām izvairīties.
 • Kāpēc klients man “iedod” negatīvo emociju gammu?
 • Konfliktsituāciju risināšana.
 • Pieejas sevis iepazīšanai, līdzsvaru un harmoniju meklējot.
 • Apzinātība sociālā darba praksē.

4.modulis: Gadījumu vadīšana sociālajā darbā.

 • Ko nozīmē gadījuma vadīšana un kas kavē/veicina rezultātu?
 • Kā palīdzēt klientam mainīties un ieraudzīt “gaismu tuneļa galā”?
 • Kā risināt gadījumu, kuram ilgstoši nav rezultāta?
 • Jaunas pieejas, metodes un prakses gadījumu vadīšanā.
 • Vardarbību, atkarību, ģimenes krīžu un šķiršanās seku pozitīvie/negatīvie aspekti.
 • Šķirt vai atstāt bērnus ģimenē?
 • Sapņi, mērķi, uzdevumi un vēlmes – kā to visu piepildīt un būt laimīgam?
 • Gadījumu risināšana – kāpēc tieši man uzticēta? Vai es ar to tikšu galā?
 • Apzinātība sociālā darba praksē.

5.modulis: Pieejas sevis izzināšanā sociālajā darbā.

 • Sevis izzināšanas nozīme sociālajā darbā;
 • Visuma likumu izpratne ikdienā– praktiski piemēri sociālajā darbā;
 • Dažādas mācības un garīgās prakses – kā neapjukt un izvēlēties?
 • Kā iemīlēt sevi un citus?
 • Piedošana kā mainošā prakse – kā atvērties un atbrīvot savas sāpes?
 • Kā izprast savu dzīvi, mērķus, uzdevumus un slimības?
 • Apzinātība sociālā darba praksē.

 Īstenošanas plāns: Nodarbību saturs tiks izklāstīts ar dažādām metodēm – lekcija, diskusija, praktiskie vingrinājumi.

Plānotie rezultāti: sociālo darbinieku dziļāka un plašāka lietu izpratne sev apkārt:

 • Iespēja izzināt sevi un kļūt dzīves gudrākiem, mīlošākiem un zinošākiem– saņemt atbalstu un plašāku skatījumu uz problēmu risinājumiem.
 • Iepazīt un praktizēt Visuma likums savā ikdienā.
 • Attīstīt sevī empātiju, mieru un mīlestību.
 • Strādāt sociālo darbu ar mīlestību, pazemību un pieņemšanu.

Programmas norises laiks un dalības maksa: skatīt aktuālo aktivitāšu plānu šeit.

Lektore: Arta Skudra-Štarka, sociālā darba praktiķe. Pabeigusi Krimuldas bērnu mūzikas skolā akordeona klasi, Āgenskalna Valsts ģimnāziju, SDSPA “Attīstību”, studējusi Dānijā un Beļģijā, muzicējusi un dziedājusi folkloras draugu kopā “Skandinieki”. Šobrīd mācās Sokrāta Tautskolas izglītības programmā “DOMĀTĀJS” (VII līmenis) un turpina sociālā darba studijas maģistrantūrā Liepājas Universitātē. Caur savu dzīves pieredzi Arta mācās palīdzēt cilvēkiem meklēt ceļu pie sevis – saprast neapgūtās mācības stundas, nebaidīties mainīt savu dzīvi, un pieņemt savu bēdu kā SKOLOTĀJU, nevis soģi. Uz visām dzīves situācijām skatīties ar pozitīvu skatu! Ikdienā Arta konsultē ģimenes par dažādiem dzīves jautājumiem – partnerattiecībām, laulības krīzēm, bērnu uzvedības problēmām, skolas neapmeklēšanu, visa veida vardarbības gadījumiem, atkarībām un sevis izzināšanu.

Programmas norises vieta: Laimas iela 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”)

Lūdzam savlaicīgi pieteikt savu dalību mācībās.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv

Lapa facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Sirdsapzi%C5%86as-skola-189305748430640/ 

 

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv