Iekļaujošā izglītība – kāpēc tā tik svarīga visu bērnu attīstībā?29.12.2019

Autore: Elvita Rudzāte, Sirdsapziņas skolas valdes locekle

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sirdsapziņas skola” attīsta iekļaujošo izglītību ar mērķi ne tikai integrēt bērnus ar īpašām vajadzībām, bet galvenokārt attīstīt bērnos līdzcietību, līdzjūtību, palīdzības sniegšanu, mīlestību un izpratni, ka visi esam vienoti un nav neviens labāks vai sliktāks, bet katrs cilvēks ir unikāls ar saviem talantiem, savām pozitīvajām īpašībām un trūkumiem. Šāda pieeja atbilst Sirdsapziņas skolas mērķim līdzsvaroti bērnos attīstīt intelektu, garīgumu jeb dzīves gudrību, fizisko kultūru un darba tikumu.

PII “Sirdsapziņas skola” mācās divi bērni ar īpašām vajadzībām (Tomasam ir fiziska rakstura traucējumi un Dāvidam ir garīga rakstura traucējumi).

Esam guvuši apstiprinājumu, ka bērni ļoti ātri uztver un pieņem atšķirīgo. Ja bērns nekad nav redzējis bērnu ar īpašām vajadzībām, tad sākumā viņam ir izbrīns, bet pēc tam viņš ātri pieņem atšķirīgo. Ja bērni ikdienā ir kopā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, tad viņiem nav jāmāca līdzjūtība, līdzcietība, mīlestība un palīdzības sniegšana, jo šīs īpašības attīstās dabiski. Bērnu dzīves gudrība jeb garīgums attīstās dabiski, bet tas ir pamats, lai bērni izaugtu par krietniem cilvēkiem, kas nākotnē aizstāvētu tos, kam klājas grūti un Valsts intereses stādītu pāri personiskajām interesēm. Bērni iemācās rēķināties ar citu vajadzībām, nekļūstot par egoistiem. Piemēram, Dāvidam svarīgs ir miers un klusums, bet ne vienmēr bērni ir mierīgi un klusi, tāpēc viņš var satraukties un pat sākt kliegt. Ir bijušas situācijas, kad pārējie bērni nāk un viņu mierina, glāstot viņa muguriņu un sakot “pai, pai, pai”. Neparasti izskatās, kad divgadīgs bērns mierina sešgadīgu bērnu.

Savukārt Dāvids ļoti novērtē bērnu dzimšanas dienas svinības. Lai arī viņš nerunā, bet viņš samīļo jubilāru, tādējādi paužot savu prieku par bērna dzimšanas dienu, kas Sirdsapziņas skolā tiek atzīmēta īpaši sirsnīgi – tā ir katra bērna īpašā diena.

(Attēli: Ziemassvētku pasākums Sirdsapziņas skolā, kur Dāvids piedalās kā klausītājs, bet Tomasam ir uzticēta Vērsīša loma izrādē “Ziemassvētku stāsts”)

Tomasam bērni palīdz ēšanas un rociņu mazgāšanas laikā, kā arī mēģina Tomasam piedāvāt kādu attīstošo mantu vai kopā parotaļāties, kad Tomass atpūtina vai trenē muskulīšus, guļot uz speciāla paklāja. Arī Dāvidam vienaudži palīdz apgūt attīstošos vingrinājumus.

Tomēr pieredze rāda, ka ne visi vecāki ir gatavi pieņemt domu, ka viņa bērns ikdienā redzēs bērnu/us ar īpašām vajadzībām. Tās ir vecāku bailes, ka mazi bērni sāks atdarināt slimo bērnu īpatnības. Patiesībā, bērni ļoti ātri saprot, ko ir vērts atdarināt, un ko nevajag atdarināt – bērns pats ar sirsniņu jūt, kas ir pareizi un kas nav pareizi, jo bērna sirsniņa atšķirībā no pieaugušo sirsniņām ir tīra un bērna prāts nav piesārņots ar stereotipisku domāšanu un dogmatiskiem uzskatiem.

No otras puses, ja bērns spēj kādu atdarināt, tas tikai liecina par viņa ļoti labo vērību jeb novērošanas spēju. Ne velti izcili ir tie komiķi, kas spēj atdarināt citus cilvēkus, tātad tas ir arī īpašs talants – spēja atdarināt. Tomēr vēlreiz uzsveru, ka bērni bez vajadzības necenšas atdarināt citus, izņemot gadījumus, ja viņi grib darīt blēņas, bet to jau dara apzinoties, ka tā ir blēņa un pieaugušie visticamāk aizrādīs.

Pie tam jāatzīst, ka katram bērnam ir kāda sava vajadzība, tikai ne katra bērna vajadzības pieaugušie ņem vērā. Visiem bērniem visvairāk ir nepieciešama mīlestība un personības pieņemšana. Sirdsapziņas skolas metodika nosaka saglabāt bērna unikalitāti jeb viņa būtību, nelaužot bērna gribu. Tas ir ļoti svarīgi, lai bērni pieaugot būtu ar savu iniciatīvu, uzņemtos atbildību par savu rīcību un spētu būt līderi. Tāpēc ikdienas dzīvē nākas saskarties arī ar dažādām neparastām situācijām, piemēram, bērns atsakās sēdēt tur, kur viņam parāda vietu, bet katru reizi pats izvēlas savu vietu, un visi pārējie bērni un pedagogi, šo bērna īpatnību akceptē, nemēģinot lauzt viņa gribu un nemēģinot viņu atdarināt.

Jeb cits piemērs, bērns nepalaiž garām nevienu pieaugušo, kas ir ienācis Sirdsapziņas skolā, uzdodot tam precīzus, izzinošus jautājumus, kas dažkārt samulsina pieaugušos. Šim bērnam jau 5 gadu vecumā bija skaidri redzams žurnālista talants. Piemēram, Sirdsapziņas skolā ieradās apsardzes firmas darbinieks, lai pārbaudītu visas drošības sistēmas. Bērns tik uzstājīgi uzdeva jautājumus apsardzes firmas darbiniekam un no tā neatkāpās, traucējot viņam pildīt savus pienākumus, kamēr viņš nebija viņam apliecinājis, ka viņš sargā bērnus no sliktiem cilvēkiem.

Sirdsapziņas skolā ļoti raugās, lai bērni savā starpā nekonkurētu, bet katrs attīstītos kā personība, respektējot citu personību vajadzības. Bērns piedzimst kā personība ar saviem unikāliem talantiem, bet bieži pieaugušie ar savām prasībām un uzskatiem iznīcina personību bērnībā un tālākajos skolas gados, mēģinot bērnu izveidot līdzīgu saviem ideāliem, nepadomājot, ka bērna vajadzības un talanti var nesakrist ar viņa vecāku vajadzībām un talantiem. Arī bērniem ar īpašām vajadzībām ir savi talanti.

Piemēram, Dāvidam ir liels cirka mākslinieka – akrobāta talants. Viņš ir tik plastisks, ka spēj uzrāpties pa jebkuru paaugstinājumu vai plauktu. Viņš gavilē, ja var karāties striķī vai rāpties pāri sētai vai tikt uz jumta, radot pieaugušajiem stresu. Rāpšanās kokos un cita veida paaugstinājumos viņam nesagādā nekādas grūtības. Jautājums tikai, vai cirks ir gatavs pieņemt bērnu ar īpašām vajadzībām un sagatavot par izcilu mākslinieku?

Savukārt Tomasam piemīt talants apkārtējā vidē redzēt prieku un mīlestību – viņš ar smaidu pieņem katru cilvēku un notikumu, īpaši smejas par citu bērnu palaidnībām.

(Attēls: Tomasa 6 gadu dzimšanas dienas torte, ko Tomasam pagatavojuši grupas bērni)

Tomass ar savu uzvedību māca pieaugušajiem, ka nevajag bērnu blēņas ņemt tik ļoti pie sirds, bet priecāties, ka bērni ir tik dzīvespriecīgi un spēj izdomāt blēņas. Viņa dvēselīte ir tik gaiša, no viņa izstrāvo labestība un sirsnība, kas ir tik unikāla, ka jau tagad parāda, ka viņš pieaugot spēs mierināt bēdu salauztas sirdis, sniedzot palīdzību cilvēkiem, kurus piemeklējušas dzīves grūtības.

Arī pārējiem bērniem piemīt unikāli talanti, kas parādās jau pirmsskolas vecumposmā. Nav neviena bērna, kuram nebūtu Dievs dāvājis kādu talantu. Pedagogi vecākiem atklāj bērnu talantus, bet brīdina, ka uz tiem nedrīkst uzspiest, jo tad bērni sāks protestēt.

Lai nodrošinātu bērnu individuālu intelekta, garīguma, fiziskās kultūras un darba tikuma attīstību un kompetenču pieeju, PII “Sirdsapziņas skola” ir izstrādājusi unikālu bērnu kompetenču attīstības novērtēšanas IT risinājumu “Attīstības pase”, kurš palīdz pedagogiem novērtēt izvēlētās metodikas efektivitāti, sekot līdzi bērnu attīstībai, sagatavot nodarbību plānus un vecākiem redzēt bērna kompetenču attīstības progresu.

PII “Sirdsapziņas skola” IT risinājuma “Attīstības pase” izstrādes izmaksas tika finansētas no Attīstības finanšu institūcijas ALTUM projekta Nr.9.1.1.3/15/l001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. Esam ļoti pateicīgi, ka sociālajiem uzņēmumiem ir iespēja saņemt atbalstu attīstībai un brīnišķīgu ideju īstenošanai.

Lai īstenotu katram bērnam individuālo pieeju, nepieciešams strādāt ar katru bērnu individuāli, kas nozīmē, ka darbam nepieciešams piesaistīt vairākus pedagogus, īpaši tas attiecas uz darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Finanses ir problēma valstiskā līmenī, tomēr nedrīkst visu rēķināt naudā. Tāpēc PII “Sirdsapziņas skola” sniedz papildus pakalpojumus, lai spētu nosegt visus izdevumus un nākotnē plāno attīstīt ražošanu, kur bērni praksē varētu attīstīt kompetences.

Sirdsapziņas skola ir iekļaujošās izglītības atbalstītāja un turpinās meklēt metodes un pieejas kā vislabāk integrēt bērnus ar īpašām vajadzībām un visefektīvāk attīstīt katru bērnu kā individualitāti, līdzsvaroti attīstot intelektu, garīgumu, fizisko kultūru un darba tikumu, tomēr jāatzīst, ka strādāt iekļaujošās izglītības skolā  ir grūtāk, jo atpūtas brīžu nav vai ir tik reti, ka nejūt kā diena paskrējusi, un to var tikai pedagogi un atbalstošais personāls, kuri ir gatavi pārvarēt grūtības un neskatīties tikai uz saviem pienākumiem, atalgojumu un darba laiku, bet sniegt atbalstu cits citam, strādājot vienotā komandā, kas virzās uz vienotu mērķi, atcerēdamies, ka bērni mācās no parauga un ikdienas ievērojot Tikumības Zelta likumu – “Dari otram to, ko vēlies, lai citi darītu tev!” jeb “Nedari otram to, ko nevēlies, lai citi darītu tev!”

Video: Sirdsapziņas skolas sveiciens Latvijai dzimšanas dienā, piedaloties Dāvidam un Tomasam

 

Kas spēs šo Gaismu tālāk nest?

To varam mēs.

Nu liesmiņa mums katram mirdz,

Tāpat kā mūsu mazā sirds.

Video: Fragments no Sirdsapziņas skolas Ziemassvētku pasākuma izrādes “Ziemassvētku stāsts”, kur Tomasam uzticēta Vērsīša loma