Dziesmas “Ar gailīti Rīgā braucu” vārdi, melodija un kustības27.09.2020

Ar gailīti Rīgā braucu,

Trīs zirnīši vezumā,

Vezumā’i vezumā,

Trīs zirnīši vezumā.

Vezumā’i vezumā,

Trīs zirnīši vezumā.

 

Kamēr es sev mājas prasu,

Zirgs apēda vezumiņ’.

Vēzumiņu, vezumiņ,

Zirgs apēda vezumiņ.

Vēzumiņu, vezumiņ,

Zirgs apēda vezumiņ.

 

Rīgas kungi brīnijās’i,

Kur es tādu zirgu ņēm.

Zirgu ņēmu, zirgu ņēm.

Kur es tādu zirgu ņēm.

Zirgu ņēmu, zirgu ņēm.

Kur es tādu zirgu ņēm.

 

Rīgā pirku, naudu devu,

Vidzemē’i audzināj’.

Audzināju, audzināj.

Vidzemē’i audzināj’.

Audzināju, audzināj.

Vidzemē’i audzināj’.

 

Zīda aste, zelta krēpes,

Sidrabiņa pakaviņ.

Pakaviņi, pakaviņ,

Sidrabiņa pakaviņ.

Pakaviņi, pakaviņ,

Sidrabiņa pakaviņ.