Rotaļa “Lielais Jānis kalniņā” vārdi, melodija un kustības22.06.2021

Lielais Jānis kalniņā
Strīķēj savu izkaptiņu.

Lielais Jānis kalniņā
Strīķēj savu izkaptiņu.

Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt izkaptiņ’.
Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt izkaptiņ’.

Ja tu labi neiztrīsi,

Izkaptiņa nekodīs.
Ja tu labi neiztrīsi,
Izkaptiņa nekodīs.

Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt, izkaptiņ’.

Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt, izkaptiņ’.

Mazais Jānis lejiņā

Taisa savu stabulīti.
Mazais Jānis lejiņā
Taisa savu stabulīti.

Tais, Jānīt, tais, Jānīt, tais, Jānīt, stabulīt’.

Tais, Jānīt, tais, Jānīt, tais, Jānīt, stabulīt’.

Ja tu labi netaisīsi,
Stabulīte neskanēs.
Ja tu labi netaisīsi,
Stabulīte neskanēs.

Tais, Jānīt, tais, Jānīt, tais, Jānīt, stabulīt’.
Tais, Jānīt, tais, Jānīt, tais, Jānīt, stabulīt’.

Meitenīte zilacīte

Patur Jāņu stabulīti.
Meitenīte zilacīte
Patur Jāņu stabulīti.

Tur, meitiņ, tur, meitiņ, tur Jāņa stabulīt’.

Tur, meitiņ, tur, meitiņ, tur Jāņa stabulīt’.

Ja tu labi neturēsi,

Stabulīte neskanēs.
Ja tu labi neturēsi,
Stabulīte neskanēs.

Tur, meitiņ, tur, meitiņ, tur Jāņa stabulīt’.

Tur, meitiņ, tur, meitiņ, tur Jāņa stabulīt’.