Izglītības programma “VĒRTĪBIZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ”

Sirdsapziņas skola sadarbībā ar Sokrata tautskolu aicina pirmsskolas pedagogus apmeklēt izglītības programmu “VĒRTĪBIZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ”, Laimas ielā 1, Sigulda.

Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas pedagogu kompetenci cilvēciskajās vērtībās, dalīties zināšanās un pieredzē, kā pirmsskolas izglītības iestādēs izskaidrot un mācīt vērtības, izprotot to visdziļāko būtību.

Programmas uzdevumi: Iepazīstināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus ar labāko darba praksi vērtībizglītībā un ar nodarbību plāniem rakstura un emocionālās inteliģences attīstībai pirmsskolas vecumposmā.

Mērķauditorija: pirmsskolas pedagogi.

Programmas saturs un apjoms:

 1.modulis: Vērtībizglītības pamati (8 akad.h).

 • Vērtību iedalījums.
 • Vispārcilvēciskās vērtības un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Patiesība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Pareiza rīcība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Miers un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Mīlestība un pakārtotās vērtības.
 • Vērtība – Atteikšanās no vardarbības un pakārtotās vērtības.
 • Vērtību mācīšanas metodes pirmsskolā.
 • Kāpēc nepieciešamas cilvēciskās vērtības?
 • Kā iegūt un attīstīt cilvēciskās vērtības?

2.modulis: Patiesība – dzīves pamats (8 akad.h).

 • Precizitāte un tās attīstība.
 • Zinātkāre un tās attīstība.
 • Izpratne un tās attīstība.
 • Taisnīgums un tās attīstība.
 • Bezbailība jeb drosme un tās attīstība.
 • Godīgums un tā attīstība.
 • Pazemība un tā attīstība.
 • Vienotība un tā attīstība.
 • Intuīcija un tā attīstība.
 • Taisnība un tā attīstība.
 • Optimisms un tā attīstība.
 • Saprāts un tā attīstība.
 • Pašanalīze un tās attīstība.
 • Sevis apzināšanās un tās attīstība.
 • Patiesības teikšana un tā attīstība.
 • Izzināšanas gars jeb zinātkāre un tās attīstība.
 • Atzīšanās un tās attīstība.
 • Tīrība un tās attīstība.
 • Tiekšanās pēc zināšanām un tās attīstība.
 • Jaunu lietu uzsākšana un tās attīstība.
 • Pārdomas jeb kritiskā domāšana un tās attīstība.
 • Uzticēšanās un tās attīstība.

3.modulis: Pareiza rīcība – tikumīga dzīve (8 akad.h).

 • Rūpēšanās par sevi un tās attīstība.
 • Diēta – veselīgi vai kaitīgi?
 • Pieticība/ mērenība un tās attīstība.
 • Stāja un tās attīstība.
 • Pašdisciplīna un tās attīstība.
 • Pašpaļāvība un tās attīstība.
 • Rūpes par savām lietām attīstība.
 • Laba uzvedība un tās attīstība.
 • Labas manieres un tās attīstība.
 • Labas attiecības un to attīstība.
 • Izpalīdzība un tās attīstība.
 • Neizšķērdēšana un tās attīstība.
 • Attapība un tās attīstība.
 • Atjautība un tās attīstība.
 • Atbildība un tās attīstība.
 • Pienākums un tā attīstība.
 • Efektivitāte un tās attīstība.
 • Iniciatīva un tās attīstība.
 • Neatlaidība un tās attīstība.
 • Cieņa pret visiem un tās attīstība.
 • Centība un tās attīstība.
 • Gudrība un tās attīstība.

4.modulis: Miers – dzīves drošība (8 akad.h).

 • Kas ir stress?
 • Vainas izjūta un tās sniegtā mācība.
 • Baiļu izpausmes formas un sniegtās mācības.
 • Dusmu raksturs un sniegtās mācības.
 • Līdzsvarotība un tās attīstība.
 • Savu emociju vadīšanas attīstība.
 • Uzmanība un tās attīstība.
 • Mierīgums un tā attīstība.
 • Koncentrēšanās un tās attīstība.
 • Apmierinātība un tās attīstība.
 • Pateicība un tās attīstība.
 • Laime un laimes izjūtas attīstība.
 • Pazemība un tās attīstība.
 • Sevis pieņemšanas attīstība.
 • Pašorganizētība un tās attīstība.
 • Pašvērtība/pašcieņa un tās attīstība.
 • Piekāpība un tās attīstība.
 • Sapratne un tās attīstība.

5.modulis: Mīlestība – dzīves dvēsele (8 akad.h).

 • Mīlestības likums.
 • Mīlestības izpausme.
 • Šķēršļi ceļā uz mīlestību un kā to iegūt?
 • Stress “bailes “mani nemīl”” rašanās cēloņi un kā no tā atbrīvoties?
 • Citu pieņemšanas attīstība.
 • Mīļums un tā attīstība.
 • Rūpes un rūpēšanās attīstība.
 • Līdzjūtība un tās attīstība.
 • Rūpīgums un tās attīstība.
 • Uzticība un tās attīstība.
 • Sevis veltīšanas attīstība.
 • Empātija un tās attīstība.
 • Iecietība un tās attīstība.
 • Piedošana un tās attīstība.
 • Draudzība un tās attīstība.
 • Devīgums/dāsnums un tā attīstība.
 • Maigums un tās attīstība.
 • Laipnība un tās attīstība.
 • Pacietība un tās attīstība.
 • Novērtēšana un tās attīstība.
 • Līdzcietība un tās attīstība.

6.modulis: Atteikšanās no vardarbības – laime pilnībā (8 akad.h).

 • Kas ir nevardarbība?
 • Kas izraisa vardarbību un kādas ir sekas?
 • Labsirdība un tās attīstība.
 • Sadarbība un tās attīstība.
 • Morāle un tās attīstība.
 • Lojalitāte un tās attīstība.
 • Līdzjūtība un tās attīstība.
 • Kultūras un reliģijas – kā veidot pareizu attieksmi?
 • Dabas un cilvēku brālības novērtēšanas attīstība.
 • Rūpes par apkārtējo vidi attīstība.
 • Vienlīdzība un tās attīstība.
 • Nacionālā apziņa un tās attīstība.
 • Cieņas pret īpašumu attīstība.
 • Neizšķērdēšana un tās attīstība.
 • Pārstrāde un tās attīstība.
 • Pilsonība un tās attīstība.
 • Neatlaidība un tās attīstība.
 • Sociālais taisnīgums un tā attīstība.

Īstenošanas plāns: Nodarbību saturs tiks izklāstīts ar dažādām metodēm – lekcija, diskusija, praktiskie vingrinājumi, dziesmas, lomu spēles u.tml.

Dalībnieku guvums:

 • attīstīta tikumiskās audzināšanas jeb vērtībizglītības kompetence;
 • labāka dzīves izpratne un prasmes problēmu risināšanā;
 • apliecinājums par dalību izglītības programmā (programma ir licencēta).

Programmas norises laiks un dalības maksa: skatīt aktuālo aktivitāšu plānu šeit.

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir Sirdsapziņas skolas idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītas pirmsskolas izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises vieta: Laimas iela 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”)

Izdales materiāli: Slaidi un nodarbību piemēri.

Lūdzam savlaicīgi pieteikt savu dalību mācībās.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv

Lapa facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Sirdsapzi%C5%86as-skola-189305748430640/ 

 

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv