Dzejoļa “Maza mana tēvu zeme” vārdi un kustības30.11.2020

Maza mana tēvu zeme

Divu roku platumā.

 

Mīļa mana tēvu zeme

Divu plaukstu siltumā.

 

Dziļa mana tēvu zeme

Visa mūža garumā.