Vasaras Saulgriežu ieskandināšana pašiem mazākajiem04.06.2019

Sirdsapziņas skola aicina apmeklēt pasākumu ģimenēm ar bērniem “Vasaras Saulgriežu ieskandināšana pašiem mazākajiem” 2019.gada 20.jūnijā plkst. 18.00-20.30

Pasākuma norises vieta: Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parks, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Kopā lasot jāņuzāles, skandējot dziesmas, spēlējot rotaļas un sadedzinot visu slikto svētugunī, vecākiem būs iespēja iepriecināt bērnus ar Vasaras Saulgriežu burvību un neatkārtojamību.

Pasākumā bērni (vecumā  0 līdz 10 gadiem) kopā ar vecākiem iepazīs latviešu tautas folkloras un cilvēciskās vērtības.

Dieva valstībā mācīsies atšķirt Gaismu no tumsas – labo no sliktā.

Augstāk dzied cīrulīts

Pār visiem putniņiem;

Dievam gudris padomiņš

Par šo visu pasaulit’.

Māras valstībā iepazīsim darba tikumiņa vērtību.

Galdiņam četri stūri,

Visi  četri vajadzīgi,

Uz pirmāi Saule lēca,

Uz otrāi norietēj,

Uz trešāi Laima sēda,

Uz ceturtā Mīļā Māra.

Laimas valstībā iepazīsim likteni.

Ļaudis manu mūžu lēma dzeņa spalvas raibumā,

Man Laimiņa nolēmusi, kādu pati gribēdama.

Darba māte, Laimes māte –

Abas vienu ceļu iet:

Darba māte darbu dala,

Laimes māte samaksāja.

Pasākumu vadīs: Sirdsapziņas skolas pedagogi

Dalības maksa: Priecāsimies par ziedojumu Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parka attīstībai!

Pieteikties: aizpildot reģistrācijas anketu šeit.

Ceļa līdz parkam apraksts: Siguldā pa Vidzemes šoseju jābrauc līdz krustojumam „Raibais suns” un jānogriežas uz Mālpils pusi (tā ir šoseja uz Ķegumu, Mālpili). Jābrauc pa šoseju tikai taisni. Kad būs zīme, ka Siguldas teritorija beigusies, tad jāturpina braukt tikai taisni līdz šoseja pagriezīsies 90 grādu leņķī pa labi. Tad apmēram 300 m tālāk labajā pusē būs autobusa pietura „Dzelzmačas” un pie pieturas asfaltēts neliels ceļš pa labi. Jābrauc pa šo ceļu taisni līdz stāvlaukumam (lejā ezers). Pirms stāvlaukuma iet grantēts ceļš pa kreisi, kas ies garām privātmājai “Rudzu Šukas”, gar meža malu ies pa kalnu lejā, pāri upei, kalnā augšā un Jūs redzēsiet parku. Laika ziņā no krustojuma Raibais suns līdz parkam nepieciešamas 5-7 minūtes, braucot ar mašīnu (apmēram 5 km). Ja nevarat atrast, lūdzu, zvaniet tel.29463326.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv

Lapa facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Sirdsapzi%C5%86as-skola-189305748430640/