Sirdsapziņas skolas sveiciens Pūpola svētdienā05.04.2020

Pūpolu svētdienas latviešu tautas ticējumi:

25184. Pūpolsvētdienas rītā vajagot tam cilvēkam, kas mājā pirmais pieceļoties, no rīta paņemt pūpolu slotiņu un pērt vēl gulošos mājiniekus, skaitot šādus vārdus: “Pūpolī, pūpolī, apaļš kā pūpols, sarkans kā ābols, vesels kā ūdens, bagāts kā zeme!”
Varot arī teikt: “Pūpolī, pūpolī. Slimība ārā, veselība iekšā!” Tad šie nopūpoļotie esot visu gadu veseli, bagāti, apaļi un sarkani.
/A. Aizsils, Lubāna./

25185. Pūpolu svētdienas rītā kūla ar pūpolu slotiņām sevišķi bērnus, gultā gulošos, uzrunājot: “Audz, apaļš kā pūpols! Veselība iekšā, neveselība ārā!” Pūpolu slotiņas paglabāja, tās nesot svētību mājā.
/Aizkrācnieks, Tirza./

25186. Pūpoldienas rītā katrs cenšas agrāk piecelties un ar pūpoliem tos, kas vēl gultā, piepērt, lai dabūtu no tiem par soda maksu Lieldienas rītā olas. Pie pēršanas dzied tā: “Virbu, varbu olas, olas, Olas vidū, pūpols apkārt.”
/L. Vīgante, Jelgavas apr., Jaunpils./

25187. Pūpolu dienas rītā jāsalauž pūpoli un ar tiem jāper tas cilvēks, kam grib labu vēlēt, un jāsaka: “Esi mīksts un apaļš kā pūpols!” /G. Pols, Baldone./

25188. Pūpolu svētdienas rītu, kamēr vēl citi guļ, manījās kāds agrāk piecelties un nopērt citus ar pūpoliem sacīdams: “Apaļš kā pūpols, apaļš kā pūpols!”
/J. Rubenis, Ērgļi./

Avots: https://web.archive.org/web/20160305104147/http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/pupolu.htm