Ražas svētki Sirdsapziņas skolā 201918.10.2019

Sirdsapziņas skola svin Ražas svētkus un Miķeļa dienu, lai bērnos attīstītu Pateicību kā spēka avots nākošajam gadam.

Mērķis rosināt bērnos pozitīvu attieksmi pret dabas parādībām, planētu zemi, cildinot cilvēku čaklumu.