Radošās aktivitātes “Gatavošanās skolai”14.04.2020

Radošuma attīstība notiek, ja bērnam ļauj brīvi izvēlēties ko viņš radīs, kādam nolūkam un no kādiem materiāliem.