Optimisma attīstība Sirdsapziņas skolā02.11.2019

Sirdsapziņas skolā liela uzmanība tiek pievērsta tikumiskajai audzināšanai. Katru dienu par to tiek runāts caur ikdienas situācijām, un katru nedēļu tiek apskatīta kāda no cilvēciskajām vērtībām un īpašībām, kas palīdz bērniem kļūt labākiem.

Katrai nedēļai ir savs mērķis, citāts un vēstījums, ko pedagogi vēlas nodot līdz bērniem. Piemēram, video redzamajā video nedēļas mērķis ir uzturēt pozitīvu attieksmi un būt cerību pilnam. Nedēļas citāts: “Raugoties uz dzīves gaišo pusi, mēs esam laimīgi”.

Bērniem tika iemācīts dzejolis “Mēs skatīsimies uz gaišo pusi”:

Mēs skatīsimies uz gaišo pusi, uz gaišo pusi, uz gaišo pusi.

Mēs skatīsimies uz gaišo pusi,

Lai dzīvotu laimīgi.

 

Video ir redzams fragments tikumiskās audzināšanas nodarbībai, kurā tika pārrunāta cilvēciskā vērtība Patiesība un cilvēciskās īpašības optimisms un pesimisms. Bērniem bija uzdevums sakomponēt mūziku un iestudēt kustības. Video ir redzams bērnu priekšnesums, kur meitenes pašas vārdiem ir sacerējušas mūziku un iestudējušas kustības.