Leļļu izrāde pasaka “Gudra mācība”15.03.2021

Ievads pirms pasakas:

Dziesma “Es sakūru uguntiņu”:

Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā.

Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš.

Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ.

Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.

 

Dziesma “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”:

Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa,

Ātri, ātri steidzas viņa, rokā zelta pātadziņa.

Ātri, ātri steidzas viņa, rokā zelta pātadziņa.

 

Pasaka “Gudra mācība”

Puisis grib precēt kādu meitu, bet viņas māte saka, lai labāk viņas meitu neprecot, jo meita esot slinka un neko nedarot. Puisis tomēr meitu apprec, jo tā bijusi skaista. Aizvedis savu jauno sievu mājās, puisis tai visu izrāda un izstāsta. Puisim bijis mājā liels, raibs runcis. No rīta, kad puisis gājis darbā, sieva palikusi gultā. Puisis, iedams gar runci, teicis stipri, ka arī sieva var dzirdēt: “Runcīt, es tev saku, iztaisi man brokastis!”

Vīrs atnāk mājā – redz: brokastis nav vis taisītas. Šis nu ņem runci krietni izbar, bet sievai nesaka ne vārda. Vīrs, dabūjis no mātes brokastis – māte viņam bijusi dzīva, – iet atkal darbā.

Otrā rītā tas pats: runcis nav atkal brokastis iztaisījis, bet sieva guļ. Nu vīrs paņēmis runci no krāsns augšas, aiznesis pie sievas un ņēmis runci labi krietni pērt. Runcis plēsies, spārdījies un saplēsis sievai muguru jēlu. Sieva raud, ka mugura pušu, bet vīrs ar savu māti ņemas sieviņu žēlot un nosoda runci. Vīrs paēdis brokastis un gājis darbā. Sieva gan brokastis nedabūjusi.

Trešajā dienā vīrs runcim piesaka: “Ja šoreiz brokastis nebūs, tad slikti klāsies!”

Runcis, protams, neliekas ne zinis. Kad sieva redz, ka runcis brokastis netaisa, tā saka: “Runcīt, ej nu, taisi brokastis, runcīt, ej nu taisi brokastis!”

Runcis neko. Nu sieva cēlusies pati augšā un sākusi meklēt, ko taisīt brokastīs. Vīrs atnāk un redz, ka sieva jau augšā. Vīrs priecīgs, tomēr savu prieku neizrāda, tikai saka: “Ko nu runci izmācīsi! Bet, kad nu man sieviņa taisa brokastis, tad nemaz runcis nav vajadzīgs!”

Sieva tagad strādā katru dienu. Pēc laika atbrauc sievasmāte un bezgala brīnās, ka viņas meita izmācīta strādāt. Tagad nu visi dzīvojuši laimīgi.

 

Nobeigums pēc pasakas:

Dziesma “Pasaciņa gulēt iet”:

Pasaciņa gulēt iet, aizver savas acis ciet.

Guli tu, guli tu, aizver Dieva actiņas.

 

Dziesma “Dziesti, dziesti uguntiņa”:

Dziesti, dziesti uguntiņa, mums vēl tevis vajadzēs.

Dziesti, dziesti uguntiņa, mums vēl tevis vajadzēs, mums vēl tevis vajadzēs.

 

Rūķīts

Mazs rūķīts iet un iet,

Un iedams līksmi dzied,

Pārakmentiņiem lec,

Lai brīnas jauns vai vecs,

Un tad tam jāapstājas

Un jāatpūtina kājas.

 

Labdien bērni!

Es nāku atkal ar savu kārumiņu. Katram šodien rozīnīte spēkam un miedziņam.