Kāpēc šobrīd ir kritiski svarīgi atgriezties pie Cilvēciskām Vērtībām? – trešais turpinājums11.04.2019

Raksta sākums

Raksta pirmais turpinājums

Raksta otrais turpinājums

Kā iegūt cilvēciskās vērtības?

Sai Baba māca: „Nepietiks, ja jūs būsiet kā papagailis, kas skaļi atkārto cilvēcisko vērtību nosaukumus. Nepietiks, ja jūs par cilvēciskajām vērtībām daudz runāsiet. Pilnīgi bezjēdzīgi ir tikai lasīt grāmatas par cilvēciskajām vērtībām. Tās ir jāpielieto praktiski. Ir dabiski, ka ledus ir auksts, bet uguns ir karsta. Tikpat dabiski cilvēkam nepieciešamas cilvēciskās vērtības. Ja jūs aprobežosieties tikai ar sarunām par tām, tās zaudēs savu nozīmību. Lasot par vērtībām, tās sludinot, jūs neko neiegūsiet. Ja jūs patiesi tās dzīvē ievērosiet, kaut vai tikai vienu no tām, pārējās pievienosies. Ja jūs sevī attīstīsiet mīlestību, pārējās īpašības attīstīsies pašas. Mīlestība ir galvenā īpašība. Mīlestība ir Dievs un Dievs ir mīlestība. Mīlestība ir dzīve. Nevar noliegt, ka jūsos ir mīlestība, bet tā ir šaura. Mīlestību jūs redzat savā ģimenē, tāpēc tā ir „es” un „mans”, bet tā ir ietverta šauros jūtu rāmjos – tā nav mīlestība. Mīlestība ir paplašināšanās. Mīlestība ir nesavtīga. Kur ir savtīgums, tur nav mīlestības. Tu vari būt ticīgais vai ateists, pasaulē nav cilvēka, kas nav izjutis mīlestību. Jūs varat atrast Dieva žēlsirdību tikai ar mīlestību. Ar Dievu jūs saista mīlestības saites. Kur ir mīlestība, tur ir patiesība. Vārds, kas pateikts ar mīlestību, ir patiesība. Ikviena darbība, kas veikta ar mīlestību, ir Dievišķa. Visas netaisnības un nelikumības mūsdienu pasaulē ir izskaidrojamas tikai ar mīlestības trūkumu, bet darbības, kuras veiktas ar mīlestību, nepārprotami ir patiesas. Kad ir mīlestība, jūs priecājaties par pasauli. Saka, ka cilvēka seja ir Dvēseles spogulis. Mēs varam pēc cilvēka sejas uzzināt, vai viņa Dvēselē valda miers, vai cilvēks ir uztraucies un noraizējies. Mīlestības jūtas ir miers. Jūs neaizskars kritika. Jūs izjutīsiet mieru. Ja tas būs radies no mīlestības, tas būs pāri visam negatīvajam, pāri  nosodījumam. Tas ir sapratnes līmenis, kas atnāk pakāpeniski tik lielā mērā, cik ar mīlestību piepildās jūsu sirds, un jūs nekādā veidā nevienam nespēsiet nodarīt pāri. Tas ir nevardarbīgums. Mīlestības vadīta sapratne arī ir šis nevardarbīgums. Šajā pasaulē nav nekā tāda, ko nevarētu sasniegt ar mīlestību. Ja jūs attīstīsiet sevī šo Dievišķo, visu aptverošo mīlestību, tad jūsos iemiesosies visas cilvēciskās vērtības un labās īpašības.”

Citiem vārdiem sakot, cilvēciskās vērtības nevar iegūt lasot grāmatas. Tās nevar iegūt kā dāvanu vai nopirkt tirgū. Tās rodas tieši sirdī, ar mīlestību. Šīs vērtības ir cilvēkā jau no dzimšanas. Cilvēciskās vērtības mīt katrā ķermeņa šūnā – citādi jūs nevarētu būt cilvēks. Lai realizētu cilvēciskās vērtības, nepieciešama harmonija domās, vārdos un darbos. Tikai tad, ja ir harmonija domās, vārdos un darbos, būtne var saukties par cilvēku.

Lai mēs iegūtu cilvēciskās vērtības, mums tās ir jāatklāj pašiem sevī. Neviens nepiedzimst par noziedznieku vai sliktu cilvēku. Cilvēks tāds izveidojas, ietekmējoties no apkārtējās vides. Lai cik sāpīgi mātei būtu redzēt uz apsūdzēto sola savu bērnu, viņai jāsaprot, ka arī pati ir vainīga pie tā, ka bērns nav apguvis cilvēciskās vērtības un tāpēc dzīvē pieļāvis kļūdu. Ir ārkārtīgi svarīgi bērnā kopš dzimšanas ieaudzināt izpratni par cilvēciskajām vērtībām. Visas nepatikšanas, nelaimes un ciešanas mums rodas no tā, ka mēs nesaprotam cilvēciskās vērtības. Tieši tāpēc Sai Baba saka, ka cilvēciskās vērtības nevar iegūt no ārienes, tām pašām jāizpaužas labvēlīgos apstākļos, pareizas audzināšanas rezultātā. Ja audzināšana ir pareiza, bet apstākļi ir nelabvēlīgi, tad arī ir grūti sekot cilvēciskajām vērtībām. Tāpēc ārkārtīgi svarīga ir vide, kādā cilvēks uzturas. Ja vide veicina cilvēcisko vērtību pārkāpšanu, tad cilvēkam ir ļoti grūti noturēties pretī kārdinājumam. Tikai ļoti spēcīgi cilvēki spēj noturēties pretī kārdinājumam, bet tādu nav daudz. Sai Baba norāda, ka nekad nekādos apstākļos nedrīkst atteikties no cilvēciskajām vērtībām. Tikai tad cilvēks var kļūt par paraugu pasaulei. Cilvēkam pašam tās ir jāattīsta ar savām pūlēm.

Sai Baba māca: „Jūs neiegūsiet cilvēciskās vērtības pieczvaigžņu viesnīcā. Tās ir iegūstamas no svētas sirds. Hoteļi sagādā komfortu jūsu ķermenim, bet jūsu prāts kļūs nemierīgs bez svētām jūtām. Lai attīstītu svētas jūtas, jums jāuzturas svētās vietās. Tieši tāpēc saka, ka laba sabiedrība dod nepieķeršanos. Nepieķeršanās ved uz bezvēlmju stāvokli, bet prāts bez vēlmēm piešķir nelokāmību. Cilvēks, kas ieguvis nelokāmību, patiešām ir atbrīvots.” Ja mēs atradīsimies svētās vietās, kur ir laba sabiedrība, mūsu vēlmes mazināsies, līdz ar to mēs nepieķersimies lietām, mēs savā ticībā būsim nelokāmi un tikai tad mēs iegūsim mieru, un mūsu sirds būs tīra.

Kā attīstīt cilvēciskās vērtības?

Cilvēciskās vērtības jāmāca bērniem no pašas pamatskolas, jo viņi ir nākošie tautas vadītāji. Vecākiem un skolotājiem jāpieliek lielas pūles, lai bērnus pārliecinātu par ideāliem. Es atceros laiku, kad Latvija atradās Padomju Savienības sastāvā. Tajā laikā es mācījos skolā. Mums mācīja ticēt komunisma ideālam, mēs arī ticējām. Televīzijā rādīja bērnu filmu „Timurs un viņa komanda”, kas audzināja cilvēcisko vērtību – palīdzēt cilvēkiem, kuriem klājas sliktāk nekā pašam. Var kritizēt Padomju Savienības laiku un tā laika filmas, bet tikai tagad es saprotu, ka tās bija audzinošas, dzimtenes mīlestību attīstošas filmas. Tagad šādu filmu ir maz.

Cilvēciskās vērtības cilvēks var attīstīt pats. Sai Baba mācīja: „Cilvēkam nav jāgaida Dieva palīdzība, lai sevī stiprinātu šīs vērtības. Viņam ir piešķirtas spējas to paveikt pašam. Piecas vērtības ir jūsu īpašums. Jūsu pienākums ir aizsargāt tās. Negaidiet, ka citi aizsargās jūsu īpašumu. Šīs vērtības ir iegūstamas no svētas sirds. Draudzējieties ar labiem cilvēkiem. Dariet labus darbus no rīta līdz vakaram. Pat sliktais pārveidosies, redzot jūsu labo uzvedību. Tikai tad jūs iepazīsiet mieru, un jūsu sirds kļūs tīra.”

Tātad cilvēciskās vērtības meklējamas cilvēkā pašā. Tās piedzimst sirdī. Cilvēciskās vērtības ir jāatrod sevī un jāparāda uz āru, praktizējot tās darbībā. Zināšanas par cilvēciskajām vērtībām nevar atrast grāmatās, jo zināšanas, kuras iegūstam no grāmatām šodien, kļūst ikdienišķas rītdien un izsauc alerģiju parīt. Praktiskās iekšējās zināšanas nekad neizsauc riebumu, tās pārvēršas enerģijā. Mums ir nepieciešama enerģija, nevis alerģija. Ja cilvēkiem nav vērtību, cilvēce iet bojā, jo galvenais visu pasaules bēdu, nelaimju un karu cēlonis ir cilvēcisko vērtību neesamība, bet, ja to nav, bagātība, zināšanas, prestižs, slava un vara ir bezspēcīgas. Tikai pateicoties piecām cilvēciskajām vērtībām, uz Zemes var valdīt miers un labklājība. Pati mūsu dzīve ir visu cilvēku vērtība. Tomēr cilvēks viens pats nav cīnītājs. Lai pasaule mainītos uz labo pusi, cilvēkiem ir jāapvienojas, ir svarīgi, lai mēs cits citam palīdzētu. Kad jūs sāksiet ar sevi strādāt, būsiet pārsteigti, ka jums burtiski pielīp citi cilvēki, kuri ir līdzīgi jums. Kopā jūs esat spēcīgāki un varat daudz vairāk izdarīt. Attīstot Sokrata tautskolu, esmu iepazinusi daudzus jaukus cilvēkus, kuri ir pievienojušies mūsu pulciņam un nesavtīgi mēģina palīdzēt Sokrata tautskolas idejas īstenošanā. Lai cik es nebūtu spēcīga, es jūtu, ka viena neesmu cīnītāja, ka nepieciešams gan ģimenes, gan draugu, gan sabiedrības atbalsts. Šādu atbalstu mēs saņemam, ja mūsu domas, vārdi un darbi ir harmonijā, ja savu darbu darām ar mīlestību.

Autore: Elvita Rudzāte

Avots: https://domatajs.lv/kapec-sobrid-ir-kritiski-svarigi-atgriezties-pie-cilveciskam-vertibam-tresais-turpinajums/