Kāpēc šobrīd ir kritiski svarīgi atgriezties pie Cilvēciskām Vērtībām? – otrais turpinājums03.04.2019

Raksta sākums

Raksta pirmais turpinājums

Kas ir cilvēciskā vērtība – Mīlestība?

Par Mīlestību ir ļoti daudz runāts, bet vairums cilvēku Mīlestību izprot tikai kā attiecības starp ģimenes locekļiem vai draugiem. Daļa cilvēku uzskata, ka tādas Mīlestības vispār nav, ka tas ir sieviešu izdomājums. Šiem cilvēkiem fakts, ka Mīlestība ir cilvēciska vērtība, pavisam nav saprotams.

Sai Baba par cilvēcisko vērtību Mīlestību saka: „Mīlestība ir Patiesības un Tikumības izpausme. Patiesības un Tikumības pirmdzimtais ir Miers, otrais bērns ir Mīlestība. Bet augstāk par Mīlestību nav nekā. Tā ir mūsu sākotnējā daba un visas dzīves spēks. Kad jums parādīsies Mīlestības spēks – jūs iegūsiet visus spēkus! Kad jums ir Mīlestība – viss pārējais nokārtosies. Dzīvojot šajā pasaulē, sabiedrībā, mēs nevaram sevī attīstīt labdarību bez mīlestības. Mīlestība ietver kalpošanu, ziedošanos, samierināšanos, pacietību, disciplīnu. Tur, kur ir Mīlestība, nav vietas egoismam, skaudībai, dusmām un citām zemiskām īpašībām. Mīlestība nepazīst naidu un vieno visus cilvēkus. Tikai tad, kad cilvēks sevī attīstīs Tīru Mīlestību, viņu varēs nosaukt par īstu cilvēku.”

Īsta mīlestība ir patiesības izpausme, tā ir tīra, pastāvīga, mirdzoša, bez atribūtiem, bez veida, sena, mūžīga, nemirstīga un nektāram līdzīga. Tā nevienu neienīst un apvieno visus. Sai Baba māca: „Mīlestība ir mana daba.Mīlestība un ticība ir cilvēka dzīves atpestīšanas galvenie principi. Mana dzīve ir mana vēsts. Es mīlu ikvienu, tā ir mana būtība. Visi ir manējie, vai viņi sauc mani šajā vārdā, citā vārdā vai vispār nesauc vārdā. Dievišķais ir visaptverošas mīlestības pirmavots. Ticība Dievišķajam ir atslēga šīs mīlestības radīšanai. Tikai mīlestības ceļš var pārveidot cilvēku un visu pasauli.”

Mīlestība un ticība mums palīdzēs pārvarēt grūtības un sasniegt apskaidrību. Atveriet savu sirdi mīlestībai, jūs būsiet pārsteigti par to, ko ieraudzīsiet – cilvēki, kas līdz šim jums ir darījuši pāri, būs kļuvuši par jūsu draugiem. Jūs visā un visur redzēsiet mīlestību.

Kas ir cilvēciskā vērtība – Nevardarbīgums?

Būs cilvēki, kuri teiks, ka nevienam pāri nedaru, tātad esmu nevardarbīgs un man piemīt šī cilvēciskā vērtība, kaut arī neesmu tikumīgs un mierīgs. Ja atceraties cilvēcisko vērtību piramīdu, tad nevardarbīgums ir pašā augšā. Ja cilvēks nav tikumīgs, tad viņš nevar būt nevardarbīgs. Kāpēc? Nevardarbīgums nozīmē, ka cilvēks nenodara pāri citam, neizmantojot nevienu no pieciem sajūtu ceļiem, tas nozīmē – neskatīties uz slikto, nedzirdēt sliktus vārdus, nedomāt sliktas domas, neveikt sliktas rīcības, palīdzēt vienmēr, nekaitēt nekad. Šīs piecas vērtības tad arī ir pieci cilvēka spēki, kuri pamatojas Esamībā. Nevardarbīgums plūst mirdzoši kā plūsma caur Patiesību, Tikumību, Mieru, Mīlestību. Tie, kuriem piemīt šīs četras vērtības, nevar nodarīt pāri nevienam. Tas, kas sevī ir apzinājies Dievu, īsteno Tikumību, nonāk Mierā un Mīlestībā, nekad nevienam nenodara pāri, nenonāk līdz vardarbībai. Vardarbība nav tikai fiziska, vardarbīgas var būt arī ir sliktas domas. Padomājiet, vai jums bieži galvā nāk atriebīgas domas, vai bieži atceraties senus pāridarījumus? Visas šīs domas ir vardarbība pret sevi. Vardarbība pret sevi var cilvēku iznīcināt. Visi ļaundabīgie audzēji ir saistīti ar naidīgu domu turēšanu sevī un, kā varbūt esat dzirdējuši, nāve no ļaundabīgā audzēja tiek uzskatīta par visbriesmīgāko, ciešanu pārpilnāko nāvi. Patiesībā cilvēks ar savām naidīgajām domām pats sev rada ciešanas, t.i., viņš pats pret sevi ir vardarbīgs. Atbrīvojiet savas sliktās domas, piedodiet saviem pāridarītājiem, tādējādi jūs atbrīvosieties no ciešanām. (turpinājums sekos)

Autore: Elvita Rudzāte

Avots: https://domatajs.lv/kapec-sobrid-ir-kritiski-svarigi-atgriezties-pie-cilveciskam-vertibam-otrais-turpinajums/