Kā palīdzēt bērnam pieņemt dārziņu?10.06.2019

Aija jautā: Vēlos jautāt kā palīdzēt savam 4-gadniekam pieņemt dārziņu, bērns bailīgs un nedrošs par sevi, nejūtas atbrīvots tur. Ko es kā māte varētu palīdzēt?

Elvita Rudzāte atbild: Vislabākais, ja māte varētu būt kopā ar bērnu dārziņā tik ilgi, kamēr bērns pieņem jauno vidi, jo māte bērnam ir drošība. Ja tas nav iespējams, tad vienīgi lūgt audzinātājām, lai bērnam pievērš vairāk laika un izpauž mīlestību, jo viņam ir nepieciešama individuālā pieeja vai arī meklēt citu bērnudārzu, kur šāda iespēja tiek nodrošināta. Tanī pat laikā mātei ir ļoti jāstrādā ar sevi – jāatbrīvo savas bailes “mani nemīl” un jāapgūst dzīves gudrības. Bērna bailīgums liecina, ka baiļu enerģija ir ģimenē, tāpēc tik svarīgi vecākiem strādāt ar sevi.

Visos gadījumos mātes lūgšanas par bērnu arī ļoti palīdz, bet var būt nepietiekami, lai atrisinātu problēmu, tomēr lūgšanas parādīs kādu iespēju kā risināt problēmu.

Avots: https://domatajs.lv/ka-palidzet-bernam-pienemt-darzinu/