Izglītības programma “Dvēseles dziesma” 2.nodarbība “Kontakts ar Dievišķo. Pazemība, bijība, paļaušanās augstākai vadībai”17.04.2019

Dziedāšana un dziesma ir sena garīgā prakse. Cilvēki ir dziedājuši, lai aktualizētu un izkoptu sevī noteiktas garīgās vērtības, lai piedzīvotu iekšējā miera stāvokli un tuvību ar Dievišķo. Dziesma var spēcināt, ja ir grūti, tā var ļaut saglabāt mieru, kad notiek iekšējas vai ārējas pārmaiņas; dziesma var palīdzēt pieņemt smagu pieredzi, būt pateicīgam par to, kas ir dots un just dabisku prieku.

Nodarbības formāts: Šajā dziedāšanas nodarbību ciklā uzsvars tiks likts nevis uz muzikālo sniegumu un skanējuma izkopšanu, bet dziedāšanas procesu kā dvēseles dziedināšanas un harmonizācijas instrumentu. Piedalīties var jebkurš interesents, neatkarīgi no muzikālās sagatavotības.

Nodarbība ietvers īsu teorētisku ievadu nodarbības tēmā – noteiktā cilvēciskā un garīgā kvalitātē, tematisku dziesmu kopīgu dziedāšanu un to nestās nozīmes kopīgu iztirzājumu.

Dziesmu repertuārs: latviešu tautasdziesmas, mantras un citas dziesmas ar sakrālu ievirzi instrumentālā pavadījumā.

Nodarbības vadītāja: Ilze Ulmane-Rudakova, psiholoģe, sistēmisko metožu praktiķe un dziesmu zinātāja. Dziedāšanu kā pašattīstības un dziedināšanas instrumentu iepazinusi vairāk kā desmit gadu ciešas sadraudzības pieredzē ar Vītolu ģimeni un radniecīgu notikumu līdzradīšanā.

Dalībnieka guvums: 

  • Iekšēja miera iegūšana.
  • Savu problēmu izprašana un risinājuma atklāšana.
  • Izglītības programma ir licencēta, kas dod iespēju privātpersonām atgūt ieguldītos līdzekļus no Valsts ieņēmuma dienesta LR likumdošanā paredzētā apmērā.

Norises laiks un vieta: Svētdienā, 2019.g. 5.maijā, plkst.16.00-18.00, Laimas ielā 1, Sigulda.

Dalības maksa: EUR 10,00

Sirdsapziņas skolas audzēkņu vecākiem dalības maksai ir 50% atlaide.

Abonementa izmaksas 9 nodarbībām: EUR 70,00.

Pieteikties: aizpildot reģistrācijas formu šeit.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv

Lapa facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Sirdsapzi%C5%86as-skola-189305748430640/