Izglītības programma “Bērnu tikumiskā audzināšana. Vecumposms 6-8 gadi”

Sirdsapziņas skola sadarbībā ar Sokrata tautskola aicina bērnus kopā ar vecākiem apmeklēt izglītības programmu “BĒRNU TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA”, vecumposms 6-8 gadi, reizi nedēļā, svētdienās (datumi zemāk), izņemot svētku dienas, plkst. 13.30-15.00, Laimas ielā 1, Sigulda.

Programmas mērķis: Veikt bērnu (vecumposmā 6-8 gadi) tikumisko audzināšanu.

Programmas uzdevumi: Attīstīt bērnos izpratni par vispārcilvēciskām vērtībām un to pielietošanas nepieciešamību ikdienas situācijās un audzināt tos par krietniem cilvēkiem.

Mērķauditorija: bērni vecumposmā 6-8 gadi.

Apjoms: 23 nodarbības ( 1 nodarbības ilgums 2 akad.h)

Programmas saturs pirmajā mācību gadā, datums, laiks: svētdienās, plkst.13.30-15.00)

 1. nodarbība Iepazīstināšana ar vērtībām (17.02.2019).
 2. nodarbība Teikt patiesību (24.02.2019).
 3. nodarbība Bezbailība (03.03.2019).
 4. nodarbība Pazemība (10.03.2019).
 5. nodarbība Prieks mācīties (17.03.2019).
 6. nodarbība Runāt taisnību (24.03.2019).
 7. nodarbība Būt mīlošam (31.03.2019).
 8. nodarbība Līdzjūtība (07.04.2019).
 9. nodarbība Uzmanība pret citiem (14.04.2019).
 10. nodarbība Draudzība (21.04.2019).
 11. nodarbība Dalīties ar mīlestību (28.04.2019).
 12. nodarbība Būt nosvērtam (05.05.2019).
 13. nodarbība Apmierinātība (12.05.2019).
 14. nodarbība Pacietība un pašdisciplīna (19.05.2019).
 15. nodarbība Pašcieņa (26.05.2019).
 16. nodarbība Tikumība (02.06.2019).
 17. nodarbība Rūpes par sevi (09.06.2019).
 18. nodarbība Drosme (16.06.2019).
 19. nodarbība Labas attiecības (30.06.2019).
 20. nodarbība Palīdzēt tiem, kam grūti (07.07.2019).
 21. nodarbība Pieklājība (14.07.2019).
 22. nodarbība Rūpes par savvaļas dabu (21.07.2019).
 23. nodarbība Draudzība ar dzīvniekiem (28.07.2019).

Īstenošanas plāns: 

Nodarbību saturs tiks izklāstīts ar dažādām metodēm – stāstu lasīšana, diskusija, dziesmas, rotaļas, radošie uzdevumi u.tml.

Labos laika apstākļos pavasarī un vasarā nodarbības notiks dārzā.

Dalībnieku guvums:

 • Bērni izprot vispārcilvēciskās vērtības un prot tās ikdienas situācijās pielietot praksē.
 • Programma ir licencēta un vecāki var iesniegt čekus/rēķinus Valsts Ieņēmumu dienestā.
 • Vecāks var piedalīties nodarbībās, lai mājās ievērotu un praktizētu vērtības (vecāka dalība ir iekļauta dalības maksā).

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir Sirdsapziņas skolas idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītas pirmsskolas izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises vieta: Laimas iela 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”)

Dalības maksa izglītības programmā:

Sirdsapziņas skolas audzēkņiem un to vecākiem dalība ir bez maksas.

Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” biedru bērniem vai mazbērniem dalība ir bez maksas.

Abonementa izmaksas visām 23 nodarbībām: EUR 115,00 (ieskaitot PVN).

Abonementa izmaksas 10 nodarbībām: EUR 70,00 (ieskaitot PVN).

Dalības maksa apmeklējot atsevišķas nodarbības: EUR 10,00 (nodarbība, ieskaitot PVN).

Atlaides:

Piedaloties 2 bērniem no ģimenes ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 bērniem no ģimenes ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk bērniem no ģimenes ir 15 % atlaide.

Sirdsapziņas skolas audzēkņa brāļiem vai māsām, kas nemācās Sirdsapziņas skolā ir 15 % atlaide.

Lūdzam savlaicīgi pieteikt bērna dalību nodarbībās, informējot par interesi uz e-pastu: info@sokratatautskola.lv vai info@sirdsapzinasskola.lv

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv

Lapa facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Sirdsapzi%C5%86as-skola-189305748430640/ 

 

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv