Izglītības programma “Bērnu tikumiskā audzināšana. Vecumposms 4-6 gadi”

Sirdsapziņas skola sadarbībā ar Sokrata tautskolu piedāvā bērniem kopā ar vecākiem apmeklēt izglītības programmu “BĒRNU TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA”, vecumposms 4-6 gadi, reizi nedēļā, svētdienās (datumi zemāk), izņemot svētku dienas, plkst. 15.30-17.00, Laimas ielā 1, Sigulda.

Programmas mērķis: Veikt bērnu (vecumposmā 4-6 gadi) tikumisko audzināšanu.

Programmas uzdevumi: Attīstīt bērnos izpratni par vispārcilvēciskām vērtībām un to pielietošanas nepieciešamību ikdienas situācijās un audzināt tos par krietniem cilvēkiem.

Mērķauditorija: bērni vecumposmā 4-6 gadi.

Apjoms: 26 nodarbības ( 1 nodarbības ilgums 2 akad.h)

Programmas saturs pirmajā mācību gadā, datums, laiks: svētdienās, plkst.15.30-17.00

 1. nodarbība Iepazīstināšana ar vērtībām (20.01.2019).
 2. nodarbība Jaunu lietu uzsākšana/izvēle (27.01.2019).
 3. nodarbība Patiesības teikšana (03.02.2019).
 4. nodarbība Godīgums (10.02.2019).
 5. nodarbība Zinātkāre (17.02.2019).
 6. nodarbība Sevis novērtēšana un sevis apzināšanās (24.02.2019).
 7. nodarbība Dāsnums (03.03.2019).
 8. nodarbība Domāšana par citiem/dalīšanās (10.03.2019).
 9. nodarbība Attiecības (17.03.2019).
 10. nodarbība Laipnība (24.03.2019).
 11. nodarbība Draudzība (31.03.2019).
 12. nodarbība Pašcieņa un pašvērtība (07.04.2019).
 13. nodarbība Drošība (14.04.2019).
 14. nodarbība Līdzsvarots dzīvesveids (28.04.2019).
 15. nodarbība Optimisms (05.05.2019).
 16. nodarbība Pateicība (12.05.2019).
 17. nodarbība Rūpes par sevi (19.05.2019).
 18. nodarbība Izpalīdzība (26.05.2019).
 19. nodarbība Tīrības ievērošana (02.06.2019).
 20. nodarbība Laipnība un cieņa (09.06.2019).
 21. nodarbība Dari tik labi, cik spēj (16.06.2019).
 22. nodarbība Rūpes par citām kultūrām un kopienām (30.06.2019).
 23. nodarbība Rūpes par dabu (07.07.2019).
 24. nodarbība Cieņa pret dzīvniekiem (14.07.2019).
 25. nodarbība Rūpes par apkārtējo vidi (21.07.2019).
 26. nodarbība Atkritumu šķirošana un nepiesārņošana (28.07.2019).

Īstenošanas plāns: 

Nodarbību saturs tiks izklāstīts ar dažādām metodēm – stāstu lasīšana, diskusija, dziesmas, rotaļas, radošie uzdevumi u.tml.

Labos laika apstākļos pavasarī un vasarā nodarbības notiks dārzā.

Dalībnieku guvums:

 • Bērni izprot vispārcilvēciskās vērtības un prot tās ikdienas situācijās pielietot praksē.
 • Programma ir licencēta un vecāki var iesniegt čekus/rēķinus Valsts Ieņēmumu dienestā.
 • Vecāks var piedalīties nodarbībās, lai mājās ievērotu un praktizētu vērtības (vecāka dalība ir iekļauta dalības maksā).

Lektore: Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk kā 20 gadus vada izglītības iestādes un ir Sirdsapziņas skolas idejas īstenotāja, izstrādājot uz kompetencēm balstītas pirmsskolas izglītības iestādes programmu un digitālu interaktīvu kvalitātes pārvaldības sistēmu. Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un līdzautore grāmatā “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Programmas norises vieta: Laimas iela 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”)

Dalības maksa izglītības programmā:

Sirdsapziņas skolas audzēkņiem un to vecākiem dalība ir bez maksas.

Abonementa izmaksas visām 26 nodarbībām: EUR 130,00 (ieskaitot PVN).

Abonementa izmaksas 10 nodarbībām: EUR 70,00 (ieskaitot PVN).

Dalības maksa apmeklējot atsevišķas nodarbības: EUR 10,00 (nodarbība, ieskaitot PVN).

Atlaides:

Piedaloties 2 bērniem no ģimenes ir 5% atlaide.

Piedaloties 3 bērniem no ģimenes ir 10% atlaide.

Piedaloties 4 un vairāk bērniem no ģimenes ir 15 % atlaide.

Sirdsapziņas skolas audzēkņa brāļiem vai māsām, kas nemācās Sirdsapziņas skolā ir 15 % atlaide.

Lūdzam savlaicīgi pieteikt bērna dalību nodarbībās, informējot par interesi uz e-pastu: info@sokratatautskola.lv vai info@sirdsapzinasskola.lv

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv

Lapa facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Sirdsapzi%C5%86as-skola-189305748430640/ 

 

Sokrata tautskolas kontakti:

Tālrunis:+371 29463326

e-pasts: info@sokratatautskola.lv

www.sokratatautskola.lv ; www.domatajs.lv