Sadziedāšanās cikls “Dvēseles dziesma” 1.nodarbība “MIERS. RĀMUMS.”21.05.2019

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 21.05.2019
18:00 - 20:00

Location
Sirdsapziņas skola

Kategorijas Nav kategorijas


Uz jaunu  sadziedāšanās tradīciju Siguldā aicina  Rasa Laube no dziedošās Vītolu ģimenes un Ilze Ulmane-Rudakova – psiholoģe, daudzpusīgu sistēmisko metožu praktiķe un dziesmu zinātāja.  Abas bijušas ciešā sasaistē ar dziedāšanu kā spēcīgu sevis pārveides veidu, kas dziedina un atver mūsu dvēseles plašākai, laimīgākai dzīvei.

Sadziedāšanās cikls “Dvēseles dziesma” sāksies  21.05.2019. (otrdien) un turpmāk notiks katru otro pirmdienu SIGULDĀ,  Laimas ielā 1, Sirdsapziņas skolas telpās.

Nodarbību formāts: Balss ir mums vistuvākais, pieejamākais instruments, ko varam izmantot kontaktam ar savu būtību, dziļākajiem resursiem un Dievu, caur to pieredzot plašumu un radīšanas iespēju potenciālu.

Šajā sadziedāšanās ciklā uzsvars tiek likts nevis uz muzikālo sniegumu un skanējuma izkopšanu, bet dziedāšanas procesu kā dvēseles dziedināšanas un harmonizācijas instrumentu. Piedalīties var jebkurš interesents, neatkarīgi no muzikālās sagatavotības. Vienlaikus aicinām ņemt līdzi arī savus instrumentus, ja tos spēlējat, piedaloties kopradē!

Nodarbība ietvers gan savstarpējas sarunas par nodarbības tēmu – cilvēcisko un garīgo kvalitāti, gan tematisku dziesmu kopīgu dziedāšanu, ietverot latviešu tautasdziesmas, citu garīgo tradīciju dziesmas un autordziesmas. Ietversim arī praktiskus, vienkāršus vingrinājumus savas balss un ķermeņa atraisīšanai un iekšējo procesu apzināšanai.

Dziesmu repertuārs: latviešu tautasdziesmas, mantras un citas dziesmas atbilstoši nodarbības tēmai ģitāras, kokles un citu mūzikas instrumentu pavadījumā.

Sadziedāšanos vada: Rasa Laube no dziedošās Vītolu ģimenes. Uzaugusi dabas, mūzikas un garīgās pašizziņas vidē un šīs jomas savā dzīvē joprojām jūt kā ļoti būtiskas. Pēc izglītības etnomuzikologs, tradicionālās mūzikas pedagogs. Pārsvarā darbojusies etnomūzikas laukā, ģimenes ansamblī, kā arī kora un dažādos meditatīvās mūzikas projektos.

Ilze Ulmane-Rudakova, psiholoģe, daudzpusīgu sistēmisko metožu praktiķe un dziesmu zinātāja. Dziedāšanu kā pašattīstības un dziedināšanas instrumentu iepazinusi vairāk kā desmit gadu ciešas sadraudzības pieredzē ar Vītolu ģimeni un radniecīgu notikumu līdzradīšanā.

Norises vieta: Laimas ielā 1, Sigulda, PII “Sirdsapziņas skola” telpās.

Pirmā sadziedāšanās cikla nodarbība: 21.05., otrdien, pl. 18.00-20.00. 

Tēma: Miers un rāmums. Apzinātības un iekšējā miera praktizēšana ikdienā, attiecībās, darbībā.

Turpmākās sadziedāšanās plānotas katru otro pirmdienu vakaru šādos datumos: 03.06.; 17.06.; 01.07.; 15.07.; 29.07.; 12.08.; 26.08.*

Sadziedāšanās cikla nodarbību tēmas:

  • Kontakts ar Dievišķo. Pazemība, bijība, paļaušanās augstākai vadībai.
  • Prieks. Dabisks laimes, viegluma stāvoklis, atvērtība. Iekšēja brīvība.
  • Spēks. Mana varēšana. Es kā Dieva instruments un līdzradītājs.
  • Mīļums. Maiga, mīloša attieksme pret visu dzīvo un nedzīvo. Rūpes. Mīloši vārdi un rīcība.
  • Patiesums. Tīrība. Baltums. Godīgums pret sevi un citiem, vārdu un darbu saderība. Izšķiršanas spēja, pareiza rīcība.
  • Piedošana. Pāridarījuma un pieķeršanās atlaišana. Nepieķeršanās. Atbrīvošanās no pagātnes nastām.

Dalības maksa: EUR 10,00/nodarbība**.

Sirdsapziņas skolas audzēkņu vecākiem dalības maksai ir 50% atlaide.

Pieteikšanās zemāk aizpildot reģistrācijas formu vai zvanot pa tālruni 29463326, rakstot info@sirdsapzinasskola.lv

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 20.05. (pirmdienas) vakaram.

*Iespējamas izmaiņas

**Sadziedāšanās cikls ir licenzēts kā izglītības programma, kas dod iespēju privātpersonām atgūt ieguldītos līdzekļus no Valsts ieņēmuma dienesta LR likumdošanā paredzētā apmērā.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv

Lapa facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Sirdsapzi%C5%86as-skola-189305748430640/ 


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies