Izglītības programmas “PIRMSSKOLAS KOMPETENČU GRĀMATA”, 1.modulis “PRAKTISKĀ DZĪVE PIRMSSKOLĀ”26.10.2021

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 26.10.2021 - 09.11.2021
10:00 - 14:30

Location
Sirdsapziņas skola

Kategorijas Nav kategorijas


Sirdsapziņas skola aicina pirmsskolas metodiķus, pedaģisko personālu un vecākus, kas nodrošina bērniem mājmācību, piedalīties izglītības programmas “PIRMSSKOLAS KOMPETENČU GRĀMATA” 1.modulī “PRAKTISKĀ DZĪVE PIRMSSKOLĀ”, š.g. 26.oktobrī un 9.novembrī, klātienē.

Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) pārstāvju un vecāku kompetences bērnu praktisko iemaņu un sensoro spēju attīstībā.

Mērķa grupa: PII metodiķi, skolotāji, skolotāju palīgi un vecāki, kas nodrošina bērniem mājmācību.

Programmas saturs: 

 • Praktiskās dzīves nozīme bērna vispusīgā attīstībā.
 • Sagatavotas vides nozīme bērna attīstībā.
 • Ārējās vides praktiskums un estētika.
 • Bērna vajadzības ceļā uz patstāvību.
 • Vingrinājumi pašaprūpes spēju attīstīšanai.
 • Vingrinājumi rūpēm par apkārtējo vidi.
 • Vingrinājumi labu manieru attīstīšanai.
 • Vingrinājumi sīkās motorikas un koordinācijas attīstīšanai.
 • Ievads rokdarbos – šūšanas, adīšanas ar pirkstiem, aušanas ievada vingrinājumi.

Dalībnieku guvums: 

 • Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar  PII “Sirdsapziņa skola” pieredzi audzēkņu praktisko iemaņu attīstībā.
 • Dalībnieki apmācības laikā praksē pamēģinās vingrinājumus kā attīstīt bērnu praktiskās iemaņas.
 • Dalībnieki izpratīs kā praktiskās dzīves vingrinājumi attīsta dažādas kompetences.
 • Dalībnieki kā izdales materiālu saņems rokasgrāmatu “Praktiskā dzīve pirmsskolā”, kur ar fotogrāfijām un aprakstošo daļu ir aprakstīti visi programmā piedāvātie praktiskās dzīves vingrinājumi.
 • Apliecība par dalību programmā.

Programmas ilgums: 12 akad. stundas

Norises laiks un vieta: 2021.gada 26.oktobris un 9.novembris, plkst.10.00-14.30, Laimas iela 1, Sigulda (10-15 minūšu gājienā no dzelzceļa/autobusu stacijas vai autobusu pieturas “Raibais suns”).

Dalības maksa: EUR 60,00 (ieskaitot pusdienas)

Atlaides:

 • Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.
 • Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.
 • Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.
 • Sirdsapziņas skolas audzēkņu vecākiem ir 50% atlaide.

Lektore: Līga Knekse ir praktizējoša pedagoģe, bērnu attīstības speciāliste, kura  strādā ar bērniem, vecākiem un pedagogiem, sniedzot atbalsta konsultācijas bērnu attīstības veicināšanai. Šobrīd iegūst otro augstāko izglītību. Savā darbā izmanto vērtīgo no dažādām metodēm, kuras ir apguvusi un turpina apgūt (Marte Meo, Montesori, Valdorfpedagoģijas, Dabas Vides Estētikas, Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās  u.c.). Savu profesionālo varēšanu attīsta mācoties no attiecīgās jomas speciālistiem.

Par būtiskāko uzskata cieņpilnas attiecības ar bērnu, prasmi izprast bērna attīstības vajadzības un atrast veidus, kā viņu atbalstīt. Īpaša interese un izaicinājums ir izprast un atbalstīt bērnus ar sarežģītu uzvedību, kā arī attīstības izaicinājumiem. Labprāt dalās pieredzē un zināšanās ar kolēģiem, šobrīd strādā pie metodisko rokasgrāmatu izveidošanas pedagogiem un vecākiem.

Par saviem lielākajiem skolotājiem uzskata gan savus, gan visus bērnus ar kuriem strādā. Pateicoties viņiem ir liela iespēja augt gan garā, gan profesionāli. Ļoti patīk radoši darboties ar rokām, apgūt mūzikas instrumentu spēli un būt fiziski aktīvai.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Klātienē drīkst piedalīties tikai dalībnieki ar: 

 • Sertifikātu par veikto vakcināciju pret Covid-19.
 • Sertifikātu par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19. 

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv


Rezervācija

60,00€