Izglītības programma “VISPĀRCILVĒCISKO VĒRTĪBU UN POZITĪVO CILVĒCISKO ĪPAŠĪBU ATTĪSTĪŠANA PIRMSSKOLAS AUDZĒKŅIEM UN PERSONĀLAM” attālināti10.11.2022

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 10.11.2022 - 08.12.2022
13:30 - 15:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sirdsapziņas skola aicina pirmsskolas izglītības iestāžu personālu piedalīties izglītības programmā “VISPĀRCILVĒCISKO VĒRTĪBU UN POZITĪVO CILVĒCISKO ĪPAŠĪBU ATTĪSTĪŠANA PIRMSSKOLAS AUDZĒKŅIEM UN PERSONĀLAM”, attālināti

Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) personāla kompetences vispārcilvēciskajās vērtībās un cilvēciskajās īpašībās, to praktisku izmantošanu audzināšanas darbā un kolektīva psiholoģiskās vides uzlabošanā.

Mērķa grupa: PII personāls (vadītāji, metodiķi, skolotāji, skolotāju palīgi, psihologi, sociālie pedagogi, logopēdi).

Programmas saturs: 

 • Vispārcilvēciskās vērtības un to ievērošanas vai neievērošanas izpausme ikdienas epizodēs darbā un personiskajā dzīvē.
 • Pozitīvo cilvēcisko īpašību izpratne un attīstība.
 • Negatīvo cilvēcisko vērtību izpratne un atbrīvošana.
 • Metodes pirmsskolas audzēkņu audzināšanai par krietniem cilvēkiem.

Dalībnieku guvums: 

 • Dalībnieki apmācības laikā izpratīs vispārcilvēcisko vērtību nozīmīgumu personiskajā izaugsmē, veiksmēs un neveiksmēs.
 • Dalībnieki apmācības laikā iedziļināsies gan pozitīvajās, gan negatīvajās cilvēciskajās īpašībās, izprotot cēloņu-seku sakarību un ietekmi uz savu dzīvi jeb cēloņus patīkamiem un nepatīkamiem notikumiem darbā un personiskajā dzīvē.
 • Dalībnieki tiks iepazīstināti ar PII “Sirdsapziņas skola” pieredzi vispārcilvēcisko vērtību un pozitīvo cilvēcisko īpašību attīstīšanā Sirdsapziņas skolā.
 • Dalībniekiem tiks uzdāvinātas no angļu valodas uz latviešu valodu tulkotas 3 elektroniskas grāmatas “Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās” nodarbību plāni 4-5 gadi, nodarbību plāni 5-6 gadi un nodarbību plāni 6-7 gadi.
 • Apliecība par dalību mācībās (10 h).
 • Iespēja taupīt laika un finanšu resursus, mācoties tiešsaistē darba laikā, kad audzēkņi guļ diendusu.

Nodarbību norises laiks: plkst.13.30-15.00, ceturtdienās, piecas nodarbības, 2022.gada 10., 17., 24.novembris; 1., 8. decembris.

Nodarbību ilgums un norises vieta: 10 akad.h, attālināti ZOOM platformā.

Nodarbību vadītāja: Elvita Rudzāte

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vadīja biznesa vadības konsultāciju firmu, izglītības iestādes, pati konsultējusi ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi izglītības iestādes SOKRATA TAUTSKOLU un Sirdsapziņas skolu un ir šo iestāžu vadītāja. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un ir līdzautore grāmatai “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Dalības maksa: EUR 45,00

Atlaides:

 • Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.
 • Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.
 • Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Organizācijai ir iespēja vienoties par citu nodarbību laiku. Grupai līdz 20 cilvēkiem dalības maksa EUR 540,00. Par katru nākamo dalībnieku dalības maksa EUR 20,00.

 

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies