Izglītības programma “Sistēmisko izvietojumu praktiskās nodarbības”05.09.2019

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 05.09.2019 - 19.09.2019
10:00 - 16:00

Location
Sirdsapziņas skola

Kategorijas Nav kategorijas


Sistēmiskā pieeja ļauj apjaust plašākas likumsakarības, kas ietekmē mūsu dzīvi, savas vietas apzināšanos tajā. Akcents šīs metodes ietvaros ir darbs ar harmoniskas, cieņpilnas saiknes veidošanu ar savu dzimtu, attiecībām ar vecākiem un šo attiecību ietekmes apzināšanu uz šobrīdējo dzīves situāciju; vienlaikus tā ietver arī mijiedarbību ar lielākām sistēmām: organizācijām, valsti, reliģiju, kā arī kontakta veidošanu ar savu patību un tās potenciālu.

Kas ir izvietojums? Terapeitiska metode, kuras ietvaros jautājums tiek risināts, citiem grupas dalībniekiem kļūstot par klienta paša un nozīmīgo attiecību figūru (tēvs, māte, citi tuvinieki vai abstraktas figūras) aizvietotājiem. Vadītājs koordinē procesu, uzdodot jautājumus izvietojuma dalībniekiem, palīdzot atrast harmoniskāko izmaiņu kustību esošajā situācijā un atbalstot klientu integrācijas procesā.

Mērķauditorija: vecāki, pedagogi, sociālie darbinieki.

Programmas mērķis: Apgūt prasmes risināt problēmjautājumus:

 • attiecību grūtības ar tuviniekiem, partneri, bērniem, līdzcilvēkiem;
 • attiecību veidošanas grūtības, izolētības izjūtu;
 • fiziskās un garīgās veselības problēmas;
 • jautājumus par personīgo realizāciju, misiju;
 • ar darbu, profesionālo izaugsmi saistītos jautājumu;
 • finansiālos grūtību cēloņu risināšanu.

Programmas tēmas:

 1. Ievads sistēmiskajā pieejā. Es kā lielākas sistēmas daļa. Hierarhijas princips. Mīlestības kārtība. Mana piederība un individualitāte. Sistēmiskās dinamikas. Kas notiek izvietojumā? Izslēgtās jūtas un to integrācija caur izvietojumiem.
 2. Pirmās attiecībās kā pamats citām. Attiecības ar māti. To ietekme uz noteiktām dzīves sfērām bērnībā un pieaugušā vecumā.
 3. Attiecības ar tēvu. To ietekme uz noteiktām dzīves sfērām bērnībā un pieaugušā vecumā.
 4. Saikne ar dzimtu. Lojalitāte un brīvība. Dzimtas resursi.
 5. Fiziskās veselības simptomi kā sistēmiska parādība. Slimība kā iekšēja vai ārēja balansa meklējums. Risinājumu iespējas.
 6. Piederība citām sistēmām – organizācija, darba kolektīvs, tauta, valsts, reliģija. Pārneses un to risināšana.
 7. Sirds transformējošais spēks. Mīlestības kustība. Sistēmu maiņa caur Mīlestības plūsmu.

Katra nodarbība iekļauj teorētisku ievadu konkrētajā tēmā, tās iztirzājumu un praktisku iepazīšanu caur sistēmiskajām metodēm (izvietojumiem), risinot dalībnieku aktuālos jautājumus.  Nodarbība iekļauj uzdevumus nelielās grupās /pāros, kā arī pilnus izvietojumus.

Dalībnieku guvums:

 • Prasmes problēmjautājumu risināšanā.
 • Tiek izsniegta APLIECĪBA par programmas noklausīšanos.
 • Izglītības programma ir licencēta, kas dod iespēju privātpersonām atgūt ieguldītos līdzekļus no Valsts ieņēmuma dienesta LR likumdošanā paredzētā apmērā.

Programmas ilgums un norises vieta: 24 akad.h, Laimas iela 1, Sigulda

Lektore: Ilze Ulmane-Rudakova

Ilze Ulmane-Rudakova holodinamikas un sistēmfenomenoloģiskās metodes praktiķe, transformatīvo spēļu vadītāja, psihologs apmācībā.

Ilzei pašattīstības ceļš bijis svarīgs sen, sākumā risinot savus personīgos samezglojumus un ar laiku palīdzot šajā procesā arī citiem. Ilze apguvusi holodinamikas metodi individuālam darbam ar iekšējām dvēseles struktūrām, kuras mērķis ir virzība uz veselumu, kā arī sistēmisko izvietojumu metodi, kas populāri pazīstama kā Helingera metode; Ilze ir arī Sistēmfenomenoloģijas biedrības biedre. Savā darbā gan individuāli, gan grupās Ilze izmanto dažādus instrumentus, tai skaitā asociatīvās kārtis un transformatīvās psiholoģiskās spēles.  Ilzei ir maģistra grāds psiholoģijā, raksta rakstus žurnālā “Taka”,  ir divu bērnu mamma, turpinot mācīties un pilnveidoties dzīves uzdevumos un izaicinājumos. Būtiskākais Ilzei darbā šķiet iespēja būt blakus, ļaujot cilvēkiem nonākt pie savu jautājumu atbildēm pašiem, un atbalstīt pārveides procesā, ticot katra dvēseles potenciālam.

Norises laiks un vieta: 2019.gada 5., 12., 19. septembris,  plkst. 10.00-16.00, Laimas iela 1, Sigulda.

Dalības maksa: EUR 90,00

Atlaides:

 • 50% atlaide Sirdsapziņas skolas audzēkņu vecākiem.
 • Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.
 • Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.
 • Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Dalības maksa ietver ēdināšanu, Apliecību par dalību izglītības programmā.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv

Lapa facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Sirdsapzi%C5%86as-skola-189305748430640/ 


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies