Izglītības programma “PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪŠANA”, attālināti19.01.2023

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 19.01.2023 - 09.02.2023
10:00 - 16:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sirdsapziņas skola aicina pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus un to vietniekus piedalīties izglītības programmā “PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪŠANA” attālināti no 19.01.-09.02.2023.

Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) vadītāju un to vietnieku kompetences efektīvas izglītības iestādes darbības nodrošināšanā.

Mērķa grupa: PII vadītāji un to vietnieki.

Programmas saturs: 

1.modulis: PII Stratēģiskā, finanšu, risku un krīzes situāciju vadīšana (8 akad. stundas)

 • Stratēģiskās domāšana –  kāpēc jāraugās nākotnē?
 • Motīva loma mērķu sasniegšanā.
 • Stratēģisko mērķu savstarpējās ietekmes novērtēšana.
 • Rezultātu sasniegšanas noslēpums.
 • Finanšu pārvaldība – grāmatvedība, investīcijas, naudas plūsma un budžets.
 • Risku un krīzes situāciju vadīšana.

2. modulis: PII Kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidošana un ieviešana (8 akad. stundas)

 • Kvalitātes jēdziens.
 • Kvalitātes vadības principi, to pielietojums.
 • Kvalitātes izmaksas.
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmas (KPS) struktūras izveidošana.
 • Politika – uz ko tiecamies?
 • Procesi – kā to panāksim?
 • Procesu identificēšana, to apraksts, mijiedarbība un analīze. Procesu dokumentēšanas veidi.
 • Laba darba prakse – ko ievērosim?
 • Organizatoriskā struktūra – kurš atbildēs?
 • KPS atbalstošie elementi – uz ko balstīsimies?
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešana un nepārtraukta pilnveidošana.
 • KPS sertificēšana vai atzīšana.

3. modulis: PII vērtības un personāla vadība (8 akad. stundas)

 • Organizācijas vērtības – kā tās noteikt?
 • Cilvēciskās vērtības – kāpēc bez tām neiztikt?
 • Formālas vērtības – kāpēc tās ir bīstamas?
 • Dzīves likumi – kāpēc tos vajadzētu zināt?
 • Personāla vadīšanas veiksmes atslēgas.

4.modulis: PII audzēkņu kompetenču novērtēšanas sistēma, PII pašvērtējums un PII vadītāja vērtēšana (8 akad. stundas)

 • Kompetenču novērtēšanas sistēmas struktūra;
 • Kompetenču grupas un kompetences;
 • Kompetenču sasniegumu nodrošināšanai nepieciešamās metodikas izvēle;
 • Metodikas efektivitātes novērtēšana;
 • Audzēkņu kompetenču novērtēšana;
 • Audzēkņu attīstības plānu sagatavošana.
 • PII pašvērtējuma sagatavošana.
 • PII Attīstības plāna sagatavošana.
 • Sagatavošanās PII vadītāja vērtēšanai.

Metodes: Nodarbību laikā tiks skaidrotas tēmas un veikti praktiski vingrinājumi tēmas labākai izpratnei un prasmju attīstībai.

Dalībnieku guvums: 

 • Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar  PII “Sirdsapziņa skola” pārvaldības un audzēkņu kompetenču novērtēšanas sistēmām, kā arī redzēt, kā praksē tiek organizēts PII “Sirdsapziņas skola” darbs.
 • Dalībnieki apmācības laikā noteiks PII stratēģiju, mērķus un novērtēs riskus.
 • Dalībnieki apmācības laikā veidos PII kvalitātes pārvaldības sistēmu.
 • Dalībnieki apmācības laikā veidos PII audzēkņu kompetenču novērtēšanas sistēmu.
 • Dalībnieki apmācības laikā apgūs PII pašvērtējuma sagatavošanas prasmes.
 • Dalībnieki apmācības laikā apgūs PII Attīstības plāna sagatavošanas prasmes.
 • Dalībnieki sagatavosies PII vadītāja vērtēšanai.
 • Apliecība par dalību mācībās (32 h).
 • Iespēja taupīt laika un finanšu resursus, mācoties tālmācībā.

Nodarbību norises laiks: plkst.10.00-16.00, ceturtdienās, 2023.gada 19., 26.janvāris; 2., 9. februāris.

Nodarbību ilgums un norises vieta: 32 akad.h, tālmācība ZOOM platformā.

Nodarbību vadītāja: Elvita Rudzāte

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vadīja biznesa vadības konsultāciju firmu, izglītības iestādes, pati konsultējusi ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi izglītības iestādes SOKRATA TAUTSKOLU un Sirdsapziņas skolu un ir šo iestāžu vadītāja. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un ir līdzautore grāmatai “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Dalības maksa: EUR 160,00

Atlaides:

 • Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.
 • Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.
 • Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies