Dziesmas “Es uz zemes stāvu drošs” vārdi, melodija un kustības25.09.2020

Es uz zemes stāvu drošs

Abām kājām stingri,

Ieklausoties akmeņos

Tālāk eju vingri.

Ā-ā-ā-ā-ā-ā-ā-ā-ā.

 

Ūdenī man peldēt prieks

Sidrabviļņu glāstos,

Zivtiņas man iemāca

Saprast viļņu stāstus.

Ē-ē-ē-ē-ē-ē-ē-ē-ē.

 

Priecīgs gaisā palecos

Labprāt spārnus gūtu,

Tā kā putns lidotu

Ja man spārni būtu.

Ī–ī-ī-ī-ī-ī-ī-ī-ī.

 

Saulē augšup raugos es

Silto staru glāstā,

Vēroju kā puķēm tā

Košas krāsas dāvā.

O-o-o-o-o-o-o-o-o.

 

Sirsniņā to glabāju

Visu to ko jūtu,

Zeme, ūdens, gaisma gaist

Dāvanas man sūta.

Ū-ū-ū-ū-ū-ū-ū-ū-ū.