Dziesmas “Es nesu pasaulei gaismu” vārdi, melodija un kustības11.12.2020

Es nesu pasaulei gaismu

Sirds siltumu dodu tai līdz

Pie debesīm spoži spīd zvaigznes

Un līksma ir mana sirds.

 

Tur zvaigznes spīd, tur zvaigznes spīd

Un līksma ir mana sirds.

Tur zvaigznes spīd, tur zvaigznes spīd

Un līksma ir mana sirds.

 

Es nesu pasaulei gaismu

Sirds siltumu dodu tai līdz

Pie debesīm spoži spīd zvaigznes

Un līksma ir mana sirds.

 

Tur zvaigznes spīd, tur zvaigznes spīd

Un līksma ir mana sirds.

Tur zvaigznes spīd, tur zvaigznes spīd

Un līksma ir mana sirds.