Dziesma “Kas dimd, kas rīb ap istabiņu?” vārdi, melodija un kustības11.12.2020

Kas dimd, kas rīb ap istabiņu?

Kas dimd, kas rīb ap istabiņu?

Mārtiņa gailīši dancīti veda.

Mārtiņa gailīši dancīti veda.

 

Vakar Mārtiņš no Rīgas laidās,

Vakar Mārtiņš no Rīgas laidās,

Šodien sētā ierībināja:

Šodien sētā ierībināja:

 

Deviņi ratiņi, simts kumeliņu,

Deviņi ratiņi, simts kumeliņu,

Trīs simti sulaiņu bruņotu vīru.

Trīs simti sulaiņu bruņotu vīru.

 

Atbrauca Mārtiņš, atrībināja,

Atbrauca Mārtiņš, atrībināja,

Pakāra mēteli vārtstuburāi.

Pakāra mēteli vārtstuburāi.

 

Aizbrauks Mārtiņš, aizrībinās,

Aizbrauks Mārtiņš, aizrībinās,

Aiznesīs mēteli zobena galā.

Aiznesīs mēteli zobena galā.