ALTUM grants projektam “PII “Sirdsapziņas skola” audzēkņu kompetenču novērtēšanas sistēmas un vides attīstība”25.08.2019

Priecājamies informēt, ka PII “Sirdsapziņas skola” ir noslēgusi līgumu ar ALTUM par granta saņemšanu Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” projekta “PII “Sirdsapziņas skola” audzēkņu kompetenču novērtēšanas sistēmas un vides attīstība” īstenošanai.

Projekta mērķis: Attīstīt bērnu kompetenču attīstības novērtēšanas sistēmu un tai atbilstošu vidi pirmsskolas izglītības iestādē “Sirdsapziņas skola”.

Projekta laikā tiks izstrādāta un ieviesta bērnu kompetenču attīstības novērtēšanas sistēma PII “Sirdsapziņas skola” un IT risinājums “Attīstības pase”, kas palīdzēs pedagogiem un vecākiem sekot līdzi bērnu kompetenču attīstībai, un dos iespēju pedagogiem novērtēt izvēlēto apmācības metožu efektivitāti, kā arī tiks iegādāti Montesori metodiskie materiāli un mēbeles infrastruktūras attīstībai.

Projekta ilgums: 7 mēneši

Atbalsta summa: EUR 11’116.95